5 punkter för att lyckas med er hälsostrategi
Hem NYHETER 5 punkter för att lyckas med er hälsostrategi

5 punkter för att lyckas med er hälsostrategi

Publicerat av: Redaktionen

De flesta chefer har säkerligen erfarenhet av att sätta strategier i ett bolag, men kanske har just hälsostrategin inte fått den kärlek den förtjänar.

5 punkter för att lyckas med er hälsostrategi

P-O Osbeck från Fysiotest har hjälpt många bolag med att sätta igång med sin hälsostrategi.

För bästa resultat och få den önskade effekten för både bolag och individ har han observerat 5 områden som är avgörande för att lyckas med sitt hälsoarbete.

1. Ledarskap som engagerar, motiverar och stöttar

En framgångsrik strategi börjar med ett åtagande från företagets ledare och för att lyckas över tid behövs ett stöd från alla led i organisationen. Att som chef och ledare alltid vara närvarande till strategin och agera föredöme; ”walk the talk”. Det gäller i alla kontaktytor, såväl med medarbetare som i kundrelationer.

2. En hälsosam kultur

Detta hör mycket ihop med ledarskapet, eftersom det påverkar vilken kultur bolaget odlar. Och en sund företagskultur är något som byggs varje dag. Det handlar om att skapa en arbetsplats där hälsa är en punkt på agendan, både i företagets allmänna policys men också de dagliga aktiviteterna. Och det gäller inte bara initiativ och aktiviteter som stöttar den fysiska hälsan utan även den psykosociala hälsan. Exempel på initiativ kan vara flexibla arbetstider, erbjuda individuella hälsotester och coachningssamtal. Initiativ som att servera en näringsrik frukost och erbjuda möjlighet till fysisk aktivitet under arbetsdagen bidrar också till en hälsosam kultur.

3. Mät det som är relevant

Att koppla strategin till bolagets övergripande nyckeltal är nödvändigt om man ska få gehör för sina investeringar från styrelserummet. Regelbunden utvärdering av hälsostrategin och konkret mätning av resultaten är därför ett måste. Om man mäter kontinuerligt blir varje insats och dess effekt tydlig, och strategin kostnadseffektiv. Individuella mätningar ger medarbetare bekräftelse och mening till aktiviteterna. Samtidigt kan företagsledningen se sambandet mellan investeringar i hälsa och de ekonomiska resultaten.

4. Involvera och engagera medarbetarna

För att strategin inte ska bli en skrivbordsprodukt eller ett dokument i lunchrummet krävs engagemang. Detta får man bäst genom att alla i företaget, från ledning till medarbetare känner sig delaktiga i strategin. Nyckelfaktorn är att alla medarbetare ska känna sig som en del av strategin, förstå hur den fungerar och hur alla vinner på den samtidigt som en anpassning efter behov bör göras.

5. Sprida budskapet

En framgångsfaktor i att lyckas med sin hälsostrategi är att förmedla denna på ett sätt som gör att varje medarbetare förstår syftet bakom den – vad innebär den för mig som individ. Hur processen går till, vad det skapar för värden för medarbetaren och hur man deltar. Att kommunicera detta på ett tydligt sätt är av största vikt för att undvika de vanligaste fallgroparna så som lågt intresse, lågt engagemang och misstänksamhet gentemot strategins syfte.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>