AcouSort får order från Instrumentation Laboratory värd 42 000 USD

AcouSort kommer under våren att utföra ett produktutvecklingsprojekt i samarbete med Instrumentation Laboratory (IL).

AcouSort får order från Instrumentation Laboratory värd 42 000 USD 1Det är för att säkerställa att implementeringen av AcouSorts teknologi i företagets kliniska analyssystem fortskrider enligt plan. Projektet kommer generera intäkter om 42 000 US dollar för 2020 och är det andra uppdraget inom ramen för det licens- och distributionsavtal som AcouSort slöt med IL under våren 2018.

– Det är mycket positivt att AcouSort ännu en gång får möjlighet att fördjupa samarbetet med IL och säkertställa att produktutvecklingen hos företaget går framåt enligt plan. Det är andra gången på kort tid som IL efterfrågar AcouSorts tekniska expertis, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.