Åldersgränsen för gratis tandvård höjs till och med 23 år

Riksdagen under 2016 beslutade att höja åldersgränsen.

Åldersgränsen för gratis tandvård höjs till och med 23 år 1Höjningen har gjorts i tre steg där det första steget togs 2017 då åldersgränsen för gratis tandvård höjdes till 21 år. Steg två togs 2018 då gränsen höjdes till 22 år. Årets höjning är det tredje och sista steget.

Läs mer om fri tandvård för barn och unga på 1177.se