Historisk miljardsatsning för en digitalt samverkande vård
Hem HÄLSA Historisk miljardsatsning för en digitalt samverkande vård

Historisk miljardsatsning för en digitalt samverkande vård

Publicerat av: Redaktionen

En helt ny digital plattform för hälso- och sjukvården ska underlätta för vårdens medarbetare och därmed göra vården bättre för patienterna.

Historisk miljardsatsning för en digitalt samverkande vård 2I dag behandlar landstingsstyrelsen den största IT-investeringen hittills på totalt 2,2 miljarder kronor i det som kallas Framtidens vårdinformationsmiljö.

– En modern sjukvård är beroende av tillgången till medicinsk information av hög kvalitet, och vår personal är beroende av moderna arbetsverktyg för att kunna ge den bästa vården. Därför är det hög tid att landstinget tar ett helhetsgrepp och investerar i den digitala teknik som gör vården mer säker, sammanhållen och tillgänglig, och samtidigt ger mer tid för vård när onödig administration och krånglande teknik fasas ut, säger innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L).

– Landstinget ska vara i framkant i Sverige när det gäller digitalisering. Vården är en avancerad verksamhet fylld av professionella människor, självklart ska de ha tillgång till moderna IT-lösningar. Det här är början på framtiden och en mycket strategisk investering som möjliggörs av landstingets starka ekonomi, säger finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M).

Landstingsstyrelsen behandlar i dag förslaget om att genomföra investeringen i Framtidens vårdinformationsmiljö. Slutligt beslut tas sedan av landstingsfullmäktige. En upphandling ska genomföras under 2018 så att den nya vårdinformationsmiljön kan börja införas under 2020, och vara helt införd på landstingets alla sjukhus och vårdcentraler 2021. Beslutet innebär att de system och plattformar som ska kravställas och upphandlas ersätter ett stort antal nuvarande system inom landstinget.

– Många av vårdens största vardagsproblem med en stressig arbetsmiljö, brist på vårdpersonal och svårigheter att samverka mellan olika vårdgivare beror på eller förvärras av stora brister i våra gamla IT-system. Med denna satsning kommer vi kunna skrota och ersätta gamla IT-system och faxar, ge vårdpersonalen en betydligt bättre arbetsmiljö samt skapa möjligheter att förbättra såväl effektivitet som kvalitet i vården. Vi får en standardiserad teknisk plattform och journalsystem som hänger med i den snabba tekniska utvecklingen, och patienterna kommer kunna bli mer delaktiga och informerade om sin egen vård, understryker Daniel Forslund (L).

FAKTA – Framtidens vårdinformationsmiljö i Stockholms läns landsting

Problemen som FVM ska lösa:

 • Tekniskt föråldrade IT-stöd som inte stödjer behov och krav från såväl invånare som vårdpersonal inom hälso- och sjukvård. Landstingets nuvarande journalsystem bedöms till exempel endast ha förmåga att uppfylla landstingets behov under ett begränsat antal år framöver.
 • IT-stöd saknar gemensam struktur vilket leder till en patientsäkerhetsrisk och försvårar kvalitetsutveckling.
 • Hundratals verksamhetskritiska IT-stöd saknar säkrade strukturer.
 • Flera IT-stöd har egna patientregister som inte är anpassade till patientdatalagen och författningar och föreskrifter om informationshantering och journalföring.
 • IT-stöd är begränsade i sin funktion och arkitektur vilket leder till omfattande manuell administration.
 • Det saknas tekniska grundförutsättningar för modern, mobil informations- och kommunikationsteknik.

Syftet med FVM är att göra det lättare

1.       Göra det lättare för patienten

2.       Göra det lättare för vårdens medarbetare

3.       Göra det lättare att optimera kvalitet och effektivitet inom vården

Syftet med investeringen är att införa en vårdinformationsmiljö som skapar förutsättningar för effektiva arbetssätt inom den egenägda vården samt förmåga till regional nätverkssjukvård.

Vårdinformationsmiljön:

 • ger patienten ökad tillgång till information och kommunikation om sin vård utifrån behov, vilket möjliggör en ökad patientdelaktighet
 • ger vårdens medarbetare tillgång till en god digital arbetsmiljö med användarvänliga besluts- och processtöd med korrekt information när den behövs
 • tillgängliggör information och verktyg för smidig uppföljning och planering av vårdverksamheten samt förbättringsarbete kopplat till kvalitets- och ledningssystem
 • tillgängliggör data av hög kvalitet för forskning, utveckling och utbildning
 • stödjer standardiserade och effektiva arbetssätt, processer och enhetliga begrepp
 • ökar stabiliteten, flexibiliteten och säkerheten i vårdens IT-miljö

I beslutet ingår också en noggrann riskanalys. Målet är att genomföra Framtidens vårdinformationsmiljö utan förseningar eller störningar för vården och i nära samarbete med vårdgivare och vårdpersonal.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>