Atley Solutions – Ett revolutionerade bolag inom MedTech
Hem NYHETER Atley – Ett revolutionerade bolag inom MedTech

Atley – Ett revolutionerade bolag inom MedTech

Publicerat av: Redaktionen

Atley Solutions (Atley) är ett företag som forskar inom nuklearmedicin.

Med hjälp av sin nya teknik/produkt som ämnar skapa bättre behandlingsmöjligheter för cancerpatienter är de nu redo att nå den globala marknaden.

Vi tog ett samtal med medgrundare och VD:n Milton Lönnroth som berättade om deras resa och hur stödet från både Connect och SEB har hjälpt dem accelerera tillväxten.

Atley Solutions – Ett revolutionerade bolag inom MedTech

Milton, berätta om er! Vilka är ni och vad gör Atley Solutions?

Atley solutions är ett startupbolag som ämnar möjliggöra utvecklingen av nya, effektiva och skonsamma cancerbehandlingsmetoder. Vårt fokus är på riktad alfastrålning med den radioaktiva isotopen astat-211 (At-211); en behandlingsmetod med potential att kunna bota flera olika cancerformer utan svåra bieffekter.

Metoden använder sig av läkemedel som agerar lite som målsökande missiler. Inne i patientens kropp kan läkemedlet söka upp och strålbehandla cancerceller, med minimal negativ påverkan på hälsosamma celler. Resultatet är en intern, riktad och skonsam strålbehandling.

Även om den här metoden har potential att revolutionera cancervården, så finns den inte tillgänglig idag. Problemet är att läkemedelsutvecklare, Atleys kunder, kan idag inte tillverka läkemedlen på ett sätt som uppfyller de regulatoriska krav som finns på större kliniska studier och på kommersiell läkemedelstillverkning. Därför har Atley utvecklat en världsunik produkt som tillåter en automatiserad, standardiserad och reproducerbar tillverkning av At-211-läkemedel. Produkten, vår C100-modul, kommer möjliggöra för fler och större kliniska studier inom detta område, och banar vägen för kommersialiseringen av dessa livsviktiga cancerläkemedel.

Tekniken som ligger i grunden till Atleys produkter och tjänster har utvecklats på Göteborgs Universitet, där två av medgrundarna, Emma Aneheim och Sture Lindegren, är docenter. Själv är jag ingenjör inom bioteknik och har studerat Kunskaps-baserad Entreprenörskap på GU. Vi grundade bolaget tillsammans mot slutet av 2019.

Berätta lite mer om er resa, från start till nuläget.

Emma och Sture är medlemmar en den så kallade TAT (Targeted Alpha Therapy)-gruppen på Göteborgs Universitet. Deras grupp var en av de första som genomförde en klinisk fas1 studie med ett astatlänkemedel. Deras focus är på ovarialcancer, en diagnos med idag mycket dålig prognos. Studien fick väldigt positivt resultat. Emma och Sture insåg dock att för att kunna nå patienter med deras eller någon annans astatläkemedel, så behövs först en produktionsprocess som kan uppfylla kraven för klinisk läkemedelstillverkning, Good Manufacturing Practice (GMP).

Emma och Sture utvecklade därför en automatiserad produktionsmodul som skulle kunna uppfylla dessa krav. Efter att ha byggt en mycket välfungerande prototyp gick Emma och Sture med i Chalmers Ventures Tech Transfer-program, som bland annat bidrog med finansiering för en patentansökan. År 2019 bestämde de sig för att grunda ett bolag för att kommersialisera tekniken, och via Chalmers Ventures rekryterades jag som medgrundare och VD.

Vi började tidigt samarbeta med en utvecklingspartner med branscherfarenhet för att hjälpa oss konvertera prototypen till en kommersiellt gångbar produkt. Just nu håller vi på att bygga de tre första kommersiella enheterna av C100-modulen som kommer att installeras hos kunder i både Europa och USA. Målsättningen är att produktlanseringen leder till flera nya kliniska läkemedelsutvecklingsprojekt, och slutligen till bättre förutsättningar för cancerpatienter.

Spännande! Hur viktigt är det för Atley Solutions att jobba med de som driver kliniska studier?

Extremt viktigt! Det är de kliniska studierna som kommer resultera i att astatläkemedel når patienter, vilket är målsättningen med allt vi gör. Sedan är det även en mycket viktig aspekt av vår affärsutvecklingsstrategi. Unikt med astat-211 är att isotopen har en relativt kort livslängd; efter 7,2 timmar har hälften av aktiviteten och därmed terapeutiska effekten försvunnit. När det väl finns kommersiella läkemedel på marknaden kommer de behöva produceras så nära patienterna som möjligt, alltså direkt på de behandlande sjukhusen med hjälp av vår teknik. Detta skulle innebära en enorm uppskalning för oss och även värdehöjning på vårt erbjudande. Därför gynnas vi av att jobba med många tidiga läkarmedelsprojekt, så att vi ökar sannolikheten att det är vår teknikplattform som är standard när läkemedel börjar nå marknaden.

Vad siktar ni på? Vad driver er och vad drömmer ni om? Och framför allt, vad händer härnäst i den närmaste framtiden?

Vårt främsta mål är att förbättra behandlingsmöjligheterna för cancerpatienter, och vi tror att vi har en teknik som kan bidra till mycket starka förbättringar jämfört med dagens alternativ. För bolaget i sig är vår vision att bli det största och viktigaste bolaget inom vårt segment, och därmed den givna partnern för läkemedelsutvecklare. Vi vill bygga upp ett starkt bolag som kan bidra till Life Science klustret som håller på att byggas fram i Göteborg.

Hos oss är tekniken/produkten en central del i verksamheten, men samtidigt vill vi vara mer än bara en hårdvaruleverantör. Vi sitter på kunskap och erfarenhet, dels från grundarna och från nya rekryter som sitter på spetskompetens när det gäller radiokemi för astat-211. Vi lanserade ett tjänsteerbjudande under 2021 där vi hjälper läkemedelsbolag med den tidiga pre-kliniska utvecklingen av nya astatläkemedel. Här ser vi stor potential att kunna vidareutveckla både våra produkter och tjänster, med målsättningen att kunna leverera mer värde till våra kunder, och i slutändan att kunna öka sannolikheten att bättre behandlingsalternativ tas fram för denna patientgrupp.

Hur har ni tänkt i uppbyggandet av ert företag? Tips till andra entreprenörer som vill växa, antingen inom ert område eller i allmänhet?

Vår bolagsresa har hittills varit mycket spännande, och förmodligen ganska lik många andra bolag som grundades under pandemin. Vi har vuxit från en till 3 anställda under de senaste året genom rekryteringen av en CTO och en radiokemist. Utöver detta arbetar vi med fem olika konsulter. På grund av pandemin har vi inte haft möjlighet att alla sitta tillsammans i samma fysiska mötesrum så ofta, utan har fått förlita oss på Teams. Vi har sett att Teams kan vara mycket effektivt, men att det ibland blir för effektivt. Man diskuterar ämnet för mötet, men missar det mer informella informationsutbytet. Därför har vi försökt hitta andra sätt och knep för att bygga laganda. Ett exempel är att vi börjar varje dag med en morgonfika, där vi diskuterar allt mellan himmel och jord. Vi kan prata om våra planer för helgen, gårdagens fotbollsmatch, en galen produktutvecklingsidé, eller det viktiga mötet senare den dagen. Det viktiga är att det är informellt och att det används som ett fikarum snarare än ett konferensrum.

Som ett LifeScience -bolag har det viktigaste för oss varit att se till att vi har teknik som fungerar och att vi har tillgång till rätt teknisk kompetens. Vi vill givetvis komma ut på marknaden så snart som möjligt, men det absolut viktigaste är att vi har teknik som fungerar som den ska.

Mina tre viktigaste tips är nog:

  1. Validera tekniken ordentligt, och gärna tillsammans med kunder om möjligt
  2.  Man måste veta vart ens egna begränsningar är och se till att få tillgång till de kompetenser man behöver och som man inte själv har (via rekryteringar, mentorer, styrelser, konsulter, mm.)
  3. Våga ställa frågor! Folk brukar vilja dela med sig av sina erfarenheter och lärdomar.
LifeScience-bolag kräver ju en hel del i uppstarten. Hur har ni löst finansieringen?

Vi har alltid finansierat bolaget via en kombination av ägarkapital, forskningsbidrag och förmånliga företagslån. När vi grundade bolaget tog vi in en mindre kapitalinvestering från Chalmers Ventures och i samband med det sökte vi ett par olika forskningsbidrag. Med detta kapital kunde vi finansiera vårt första år som bolag. Relativt tidigt tog vi även in en investerare som hade investerat i flera Life Science bolag tidigare – dels för kompetensen och erfarenheten, dels för att använda den personens nätverk för nästkommande investeringsrundor. Vi tog även kontakt med Connect och var med i en Språngbräda och investerarpitch för att träffa potentiella investerare. Under den processen hittade vi en av de investerare som sitter med i bolaget idag. Mot 2020 stängde vi en investeringsrunda där Chalmers Ventures försvarade sin andel och där flera ängelinvesterare gick in.

Då vi utvecklar världsunik teknik med stor samhällsnytta så finns det gott om forskningsbidrag som vi kan söka, både inom Sverige och i Europa. Detta har varit ett mycket bra alternativ för att balansera ut finansieringen.

Hur har ni samarbetat med banken för att komma vidare?

Förutom att få god kontinuerlig rådgivning genom banken, så är SEB sponsorer och del av Venture Cup. Vi var med i Venture Cup och vann kategorin ”Beyond Academic” vilket var väldigt roligt! Efter det har vi medverkat bland annat under deras temaveckor för unga entreprenörer, Fair Play, där vi presenterat Atley och berättat om att driva företag.

Det är viktigt att skapa förutsättningar för företagande, och där är vi gärna med och bidrar!

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>