Hem NYHETER Barns tandhälsa i fokus på Fluortantens dag

Barns tandhälsa i fokus på Fluortantens dag

Publicerat av: Redaktionen

På Fluortantens dag den 1 september firas en av Sveriges mest välkända folkhälsoaktörer, nämligen fluortanten, och Folktandvården Stockholm uppmärksammar insatser för god och jämlik tandhälsa hos barnen i regionen.

Barns tandhälsa i fokus på Fluortantens dag 2

Barn behöver hjälp med att borsta tänderna två gånger om dagen med fluortandkräm, från första tanden till 10-12-årsåldern. Foto: Juliana Wiklund

Folktandvården Stockholms fluortanter och fluormän arbetar förebyggande med barn i grundskolan för att bidra till att fler barn har friska tänder hela livet.

Skillnader i tandhälsa mellan olika områden

Tandhälsan hos barn och unga i Stockholmsregion har under en lång tid förbättrats och är som helhet mycket god. Region Stockholms årliga tandhälsorapport för 2019 visar att andelen och barn och ungdomar med hål i tänderna har minskat sedan slutet på 80-talet, men också att det finns skillnader mellan olika geografiska områden.

– Skillnaderna mellan barnens tandhälsa i olika områden skulle minska om alla barn fick hjälp med tandborstningen av en vuxen. Att borsta sitt barns tänder med fluortandkräm två gånger om dagen är en investering för friska tänder hela livet, säger Margaret Grindefjord, chef för specialiserad barntandvård på Folktandvården Stockholm.

Stockholms län är indelat i mindre områden som grupperats i fyra nivåer med tandhälsan som utgångspunkt, så kallade vårdbehovsområden. Grunden för indelningen är inrapporterad förekomst av karies, alltså hål i tänderna. Vårdbehovsområde 1 består av områden med bäst tandhälsa och område 4 består av områden med sämst tandhälsa.

  • År 2019 hade 1,7 procent av treåringarna i vårdbehovsområde 1 kariesskadade tänder. I vårdbehovsområde 4 var siffran 10,7 procent, en skillnad mellan områdena på nio procentenheter.
  • För sjuåringarna var skillnaden 42 procentenheter mellan vårdbehovsområde 1 och 4. 17,8 procent av sjuåringarna i vårdbehovsområde 1 hade kariesskadade tänder. Motsvarande siffra för vårdbehovsområde 4 var 59,3 procent.

Mer än var fjärde sjuåring har hål i tänderna

Även om andelen barn och ungdomar med karies överlag har minskat finns det signaler på att andelen sex- och sjuåringar med kariesskadade tänder ökar. Region Stockholms tandhälsorapport beskriver att andelen sjuåringar med kariesskadade tänder i regionen var 27,7 procent är 2019, vilket är en ökning med fyra procentenheter sedan 2012. Socialstyrelsens uppgifter från 2018 visar att 27 procent av landets sexåringar hade kariesskadade tänder.

Världshälsoorganisationen WHO:s mål för 2020 är att högst 20 procent av sexåringarna ska ha kariesskadade tänder.

God tandhälsa grundläggs tidigt i livet

”Tandvårdsvanor grundas tidigt i livet och har stor påverkan på tandhälsan i vuxen ålder. Regelbundna besök i tandvården i kombination med god kosthållning och tandborstning med fluortandkräm två gånger per dag leder till en god tandhälsa”, skriver Region Stockholms i sin tandhälsorapport för 2019.

Folktandvården Stockholm driver sedan början på 2000-talet ett framgångsrikt kariespreventionsprogram med förebyggande arbete för alla barn i regionen samt riktade insatser till barn i områden med sämre tandhälsa. Redan på barnavårdscentralen träffar vi föräldragrupper och berättar om barns tandhälsa, kost och tandborstning. I programmet ingår även våra fluortanters och fluormäns hälsofrämjande insatser på skolor. Varje år får cirka 55 000 elever i förskoleklass och klass 5 en lektion på temat friska tänder.

Fluortantens dag 2020 i digital form

Den 1 september varje år firar vi Fluortantens dag för att uppmärksamma våra fluortanters och fluormäns viktiga insatser för barns tandhälsa. I år är inget vanligt år och vi ställer på grund av den rådande pandemin om till ett digitalt firande. Bland annat genomför vi en riktad informationskampanj till den arabisktalande befolkningen i regionen i syfte att öka jämlikheten när det gäller munhälsa.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>