Bättre metabolisk kontroll kan reversera nervskador i fötterna orsakade av diabetes.

För första gången någonsin har det visats att förbättrat HbA1c-värde (långtidsblodsocker) bidrar till att förbättra den taktila känseln i fötterna hos diabetespatienter.

Bättre metabolisk kontroll kan reversera nervskador i fötterna orsakade av diabetes. 1Upptäckten är gjord med hjälp av en studie för att utvärdera metoden MultiFrekvens Vibrametri och instrumentet VibroSense Meter. Resultatet redovisas av Dr. Eero Lindholm i en posterpresentation på diabeteskongressen EASD i Berlin under 1-5 oktober 2018. VibroSense Dynamics deltar som utställare i monter 4J05.

I sin poster har Dr Lindholm studerat två matchade grupper som skiljer sig åt i sin metaboliska kontroll av HbA1c. Under en period av 1-1.5 år har den ena gruppen haft samma eller högre HbA1c värden, medan den andra gruppen har sänkt sina HbA1c värden signifikant. I gruppen som hade sänkt sina HbA1c värden kunde man visa signifikanta förbättringar i känseln i fotsulan.

Slutsatsen är att man med VibroSense Meter kan finna förändringar i känseln i ett tidigt skede. Detta kan sin tur motivera diabetespatienter att följa behandlingsråden från diabetesläkaren. Metabolisk kontroll innebär att patienterna som sänker sitt så kallade långtidsblodsocker (HbA1c) alltså får bättre känsel i fötterna.

Kopplingen mellan metabolisk kontroll och förbättrad nervfunktion kan påvisas tydligt med Multifrekvens Vibrametri. Metoden mäter flera olika frekvenser, till skillnad från etablerade metoder som i regel mäter med en frekvens. Multifrekvens Vibrametri är mer känslig än de metoder som används kliniskt idag runt om i världen.

Med Multifrekvens Vibrametri kan diabetesläkare följa utvecklingen av känseln i fötterna hos diabetespatienter och i mycket tidigt skede upptäcka känselnedsättning, så kallad diabetesneuropati. Känselnedsättning riskerar att leda till fotsår och i värsta fall till amputation.