Braive inleder samarbete med fotbollsspelaren Petronella Ekroth

Braive erbjuder psykologer och självhjälpsprogram online utifrån visionen om att alla som har behov ska få tillgång till behandling i sin vardag genom en effektiv och lättillgänglig plattform.

Braive inleder samarbete med fotbollsspelaren Petronella Ekroth 1
Petronella Ekroth och Henrik H Jahren

Nu inleder Braive ett samarbete med svenska fotbollsspelaren Petronella Ekroth som tidigare delat med sig av sin erfarenhet kring mental ohälsa.

Psykisk ohälsa är vår största folksjukdom och den drabbar en fjärdedel av befolkningen någon gång i livet. Bland unga ökar den psykiska ohälsan kraftigt och samarbetet med Petronella Ekroth kommer fokuserar på att bryta stigman kring psykisk ohälsa samt att påvisa om vikten att söka hjälp och att det leder till ett bättre mående.

”Vi är väldigt stolta och glada över detta samarbete med Petronella. Hon är en fantastisk förebild för många ungdomar och unga vuxna i allt hon gör. Det att hon själv lyft sin erfarenhet kring psykisk ohälsa gör henne till en ännu mer självklar ambassadör för Braive.”

”Genom samarbetet ser vi fram emot att öka kunskapen och fördelarna med att söka hjälp och sprida vetenskapen att det finns hjälp att få, på ett lättillgängligt
sätt.” Säger Henrik H Jahren.

”Jag är jättestolt över att vara en del av Braive och hoppas att kunna bidra till att psykisk ohälsa blir mer accepterat och normaliserat att prata om än vad det är idag. Jag har under de senaste åren haft planer på att jobba med mental ohälsa på något sätt och när denna möjlighet dök upp kändes det självklart för mig.” Säger Petronella Ekroth.