Byte på VD-posten i Getinge – Joacim Lindoff utses till tillförordnad VD och koncernchef för Getinge

Styrelsen för Getinge AB har beslutat om en förändring på VD-posten i Getinge, vilket innebär att Getinges VD och koncernchef Alex Myers lämnar sin befattning.

VD-posten i Getinge it-hälsa.se
Alex Myers

Som tillförordnad VD och koncernchef har styrelsen utsett Joacim Lindoff, som för närvarande är ansvarig för Surgical Workflows inom Getingekoncernen och medlem av koncernledningen. Förändringen träder i kraft per idag.

”Styrelsen och Alex Myers har skilda uppfattningar om Getinges framtida inriktning och därför har styrelsen gjort bedömningen att ett byte av VD och koncernchef behöver genomföras”, säger Getinges styrelseordförande Carl Bennet.

Joacim Lindoff har varit anställd i Getinge sedan 1999 och har erfarenhet från olika ledande positioner inom koncernen. Joacim var nyligen chef för affärsområdet Infection Control och är sedan 1 januari 2016 chef för Surgical Workflows inom Getingekoncernen och medlem av Getinges koncernledning.

Post Comment