Medicinteknik fortsatt stark tillväxtmarknad
Hem TEKNIK Medicinteknik fortsatt stark tillväxtmarknad

Medicinteknik fortsatt stark tillväxtmarknad

Publicerat av: Redaktionen

Medicinteknik fortsätter att vara en fascinerande tillväxtmarknad. Det fanns en speciellt stark period, framförallt i början på millenniet, då många företag uppnådde tvåsiffriga tillväxtökningar.

Trots att denna fas ser ut att vara över är medicinteknikområdet fortsatt en lovande marknad enligt en rad av marknadsrapporter. Den innovativa kraften hos tillverkarna är en stark indikator på fortsatt goda marknadsperspektiv. Andelen investeringar som går till forskning och utveckling relaterat till försäljning är till exempel 9 procent hos tyska företag. Betydligt högre än hos Medicinteknik fortsatt stark tillväxtmarknad 2både kemi- och processindustrin. Enligt European Patent Office fanns det förra året ingen annan teknisk sektor med så många inlämnade patent som just inom medicinteknikområdet.

Enligt många företag har kontakten med kunderna förändrats, en utveckling som kan karakterisera marknadstrenden i år och en utveckling som verkligen påverkar den världsledande medicinteknikmässan Medica i Düsseldorf. Medan medicinteknikleverantörerna sedan årtionden haft direkt kontakt med läkare och sjukhusdirektörer sker inköpen idag via olika inköpsnätverk, eller inom storsjukhus genom s k topprankade centrala enheter. Dessutom menar företagen idag att en stark marknadsposition är beroende av handeln, där leverantörer på ett enkelt sätt kan förverkliga sin närvaro på önskade framtida marknader, framförallt för export. All denna utveckling innebär en allt hårdare konkurrensen och en starkare prispress för tillverkarna.

De medicintekniska fackmässan är en marknadsbarometer där man verkligen har märkt av den förändrade koncentrationen av köpkraften, med fler besökare på en hög beslutsfattarnivå liksom ett ökat antal av besökare från icke-medicinska områden såsom t ex sjukhusledning. Mer än 80 procent av Medicas besökare (2015: 130 000) är involverade i eller tillhandahåller professionell konsultering vid inköpsbeslut.

Ett besök på i Düsseldorf i mitten på november är ett absolut måste för alla som vill vara up-to-date. Till exempel fortsätter digitaliseringen av vården oavbrutet och det inom alla områden, vare sig det gäller inom hemvård eller vård på kliniken, läkare- som patientsidan.

Besökare på Medica kommer själva att kunna se hur den digitala framtiden inom vårdsektorn kommer att bli. Det bland annat genom utställarnas många innovationer samt genom föredrag och presentationer på MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM eller MEDICA HEALTH FORUM i hall 15.

Spännande områden som bland annat presenteras är portabla och smartphone i kombination med speciella hälsoappar, vilka oftast kan användas av patienterna själva. Dessa har potential att bli oumbärliga element i framtidens digitala nätverk för vård. Ett flertal produkter inom området har redan presenterats på MEDICA 2015, såsom t ex mobil 22-channel ECG system för PC tablets och smartphones liksom analysverktyg för att registrera sömnaktiviteter – med samma kvalitet som på ett sömnlaboratorium. En mängd andra mobila hälsoappar är under utveckling varibland fokus på cardiovasculära sjukdomar, diabetes liksom fjärrövervakad terapi. Här förväntas en speciellt stor potential i framtiden.

Ett annat område är temat big data, inte mindre spännande, fast det borde hellre kallas smart data. Kärnan är hantering och utvärdering av stora mängder patientdata för att kunna få kunskap till utvecklandet och effektivisering av behandling av vissa sjukdomar. De bästa framtidsprospekten kan förväntas från stora aktörer inom digital ekonomi såsom Google, Apple, Microsoft eller IBM som också blivit aktiva inom vårdsektorn med en mängd olika startups. Dessa aktörer investerar för tillfället enorma summor, till exempel entail innovative software, som delvis erbjuder sensationella möjligheter. Detta passar till exempel för forskning och utveckling av algoritmer för automatisk bildanalys. Inom området stroke, finns det redan en mycket lovande lösning med målet att tillgodogöra neurologers professionella expertis generellt tillgänglig via softwarebaserad utvärdering av CT bilder. På så vis kan snabbare beslut gällande misstänkta fall av stroke göras på plats och på akutmottagningen utan att en neurolog nödvändigtvis måste vara på plats.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>