Capio utökar sitt digifysiska vårderbjudande i Sverige

Capio har träffat avtal om att förvärva vårdcentralen Tibra Medica med verksamhet i Kista i västra Stockholm.

Capio utökar sitt digifysiska vårderbjudande i Sverige 1Verksamheten tillför ytterligare 7 000 listade patienter till Capios bas om totalt cirka 900 000 listade patienter i Sverige. Förvärvet förstärker Capios digifysiska nätverk av digitala vårdtjänster och fysiska besök i Stockholmsområdet.

Vårdcentralen Tibra Medica är belägen i Kista som är en snabbt växande del av Stockholmsområdet. Tibra Medica kompletterar Capios befintliga primärvårdsenheter i Stockholm väl och utökar Capios nätverk om mer än 100 vårdcentraler och cirka 900 000 listade patienter i Sverige och stärker Capios digifysiska erbjudande ”digitalt när det är möjligt och fysiskt när det behövs”. Capios digitala tjänst är en integrerad del av det fysiska medicinska erbjudandet, vilket ger en komplett och säker vård för patienten med tillgång till såväl labb- och andra diagnostik¬tjänster som fysiska besök vid en av Capios vårdcentraler.

Förvärvet förväntas slutföras och inkluderas i Capio från mars 2019, villkorat av godkännande från Region Stockholm.