ChemoTech påbörjar etablering i Afrika genom distributörsavtal och order från Kenya

ChemoTech lanserar IQwave på den Afrikanska kontinenten genom distributörsavtal med Nobbledrug Healthcare Services Ltd (Nobbledrug).

Avtalet inkluderar en order till ett värde av 17 000 EURO.

Nobbledrug är en distributör, specialiserad på medicinteknisk- och laboratorieutrustning i Kenya, med säte i Nairobi. Förutom att Nobbledrug redan har existerande relationer med de ledande sjukhusen i Kenya har Nobbledrug också fått till stånd en offentlig upphandling på den första Elektroporationsutrustningen för D-EECT behandling i landet. ChemoTech kan inte ge prognos för när utfallet av den offentliga upphandlingen förväntas komma men förhoppningen är att det finns ett resultat inom 6 månader.

– Att statligt anställda läkare i Kenya har visat sitt intresse för IQwave i ett land där tillgängligheten av cancervård är mycket begränsad samtidigt som landet har en befolkning med närmare 50 miljoner invånare, känns lovande för en fortsatt etablering i Afrika, säger Mohan Frick, VD för Scandinavian ChemoTech.