ChemoTech påbörjar etablering i Afrika genom distributörsavtal och order från Kenya

ChemoTech lanserar IQwave på den Afrikanska kontinenten genom distributörsavtal med Nobbledrug Healthcare Services Ltd (Nobbledrug).

ChemoTech påbörjar etablering i Afrika genom distributörsavtal och order från Kenya 1Avtalet inkluderar en order till ett värde av 17 000 EURO.

Nobbledrug är en distributör, specialiserad på medicinteknisk- och laboratorieutrustning i Kenya, med säte i Nairobi. Förutom att Nobbledrug redan har existerande relationer med de ledande sjukhusen i Kenya har Nobbledrug också fått till stånd en offentlig upphandling på den första Elektroporationsutrustningen för D-EECT behandling i landet. ChemoTech kan inte ge prognos för när utfallet av den offentliga upphandlingen förväntas komma men förhoppningen är att det finns ett resultat inom 6 månader.

– Att statligt anställda läkare i Kenya har visat sitt intresse för IQwave i ett land där tillgängligheten av cancervård är mycket begränsad samtidigt som landet har en befolkning med närmare 50 miljoner invånare, känns lovande för en fortsatt etablering i Afrika, säger Mohan Frick, VD för Scandinavian ChemoTech.