En ny nationell forskarskola inom hälsoinnovation
Hem NYHETERFORSKNING En ny nationell forskarskola inom hälsoinnovation

En ny nationell forskarskola inom hälsoinnovation

Publicerat av: Redaktionen

En ny forskarskola inom hälsoinnovation beviljas drygt 25 miljoner kronor från KK-stiftelsen.

Samtidigt investerar de medverkande lärosätena och samverkansparterna cirka 80 miljoner kronor.

Högskolan i Skövde medverkar tillsammans med sex andra svenska lärosäten, näringsliv, regioner och kommuner runt om i Sverige.

Forskarskolan koordineras av Högskolan i Halmstad och målet är att bygga ett framgångsrikt innovationsekosystem som kan dra nytta av och främja digitaliseringen inom hälso- och sjukvården.

Martin Gellerstedt är professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Skövde och ser forskarskolan som en mycket viktig del för att skapa en komplett, integrerad akademisk miljö inom hälsovetenskap. Högskolan i Skövde kommer med forskarskolan bland annat kunna ta emot doktorander och agera handledare.

– Forskarskolan har stor betydelse för utbildning på forskarnivå som vi söker rättigheter för. Vidare ligger forskarskolan i linje med den praktiknära forskning som bedrivs inom hälsovetenskap, vår forskningsmiljö Dhear och plattformarna Skaraborgs Hälsoteknikcentrum samt Hållbart Skaraborg, säger Martin Gellerstedt.

En central roll för att etablera ett innovationsekosystem

En ny nationell forskarskola inom hälsoinnovationForskarskolan kommer att spela en central roll för att etablera ett innovationsekosystem som sammanför många partner och konkretiserar idéer i form av doktorandprojekt. Forskarskolan blir en samverkande helhet där samtliga deltagande organisationer kommer att kunna dra nytta av den erfarenhet, kompetens och expertis som varje partner tillför. Den kommer också att leda till att parterna tillsammans kan utveckla innovation och ny kunskap kring samhällsutmaningar som bör hanteras i samverkan mellan flera aktörer.

– Forskarskolan kommer att ta sig an intressanta, svåra och multidisciplinära frågeställningar av stort samhällsintresse som innebär en potentiellt stor nytta för den allmänna hälsovården. Här finns en bred samverkan med såväl näringsliv som offentlig sektor vilket bäddar för ett bra resultat, säger Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen.

Bidrar med nya innovationer

Forskarskolan är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Halmstad, Blekinge tekniska högskola, Jönköping University, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst samt näringsliv, regioner och kommuner runt om i Sverige. Forskarskolan startar i mars år 2022 och doktoranderna kommer att antas under hösten samma år, med en andra antagningsomgång planerad till år 2024.

– Genom doktorandprojekten kommer forskarskolan att bidra med nya innovationer, kunskap och färdigheter kopplat till digital innovation inom hälso- och sjukvården. Dessutom kommer svenska företag och offentliga organisationer få tillgång till personer med spetskompetens som kan arbeta med innovationsprocessen utifrån exempelvis behovsorientering, teknisk design och utveckling, implementering och utvärdering utifrån olika perspektiv, säger Petra Svedberg, professor i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad och forskningsledare för forskarskolan.

Arbetet med att utveckla nätverket mellan lärosätena och övriga partners samt att ta fram ansökan om finansiering för forskarskolan har skett under två år under ledning av Högskolan i Halmstads fokusområde hälsoinnovation.

– Det har varit spännande och otroligt lärorikt att arbeta med ansökningsprocessen. Vi är många som lagt ner mycket tid och engagemang för att ta det här i hamn. För det är jag mycket tacksam, speciellt med tanke på att arbetet till största delen skett under tiden som vi haft alla de begränsningar för samverkan som pandemin medfört, säger Jens Nygren, professor i hälsoinnovation vid Högskolan i Halmstad och programchef för fokusområdet hälsoinnovation.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>