Episurf Medical ingår sitt första strategiska partnerskap avseende AI-baserad bildteknik

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag att bolaget har tecknat en avsiktsförklaring med ett amerikanskt ortopediskt företag avseende Episurf Medicals egenutvecklade och patenterade teknik för bildanalys, vilken nu kommer användas inom allograftindustrin.

Episurf Medical ingår sitt första strategiska partnerskap avseende AI-baserad bildteknik 1
Pål Ryfors vd Episurf Medical

Detaljerna och de finansiella aspekterna av avsiktsförklaringen är än så länge konfidentiella, men båda parterna har målsättningen att samarbeta kring preoperativ planering inom allograftindustrin baserad på Episurf Medicals Epioscopy-plattform.

I september 2018 meddelade Episurf Medical att bolaget CE-märkt ett visualiseringsverktyg, Epioscopy, vilket är baserat på Artificiell Intelligens (AI) och omvandlar MR-bilder till en 3D-modell av knäleden. Nu har det första strategiska partnerskapet ingåtts vilket bekräftar efterfrågan av denna teknologi. Genom partnerskapet etablerar Episurf Medical sitt tredje kommersiella ben, vilka dessutom innefattar knäimplantatet Episealer och fotledsimplantatet Episealer Talus som är under utveckling.

”Allograft är ett biologiskt behandlingsalternativ för broskskador i knäleden, och precis som för den ortopediska industrin i stort, är USA den största marknaden för detta segment. Vi är väldigt glada för detta viktiga steg. Det visar att vi kan bygga på vår kärnkompetens kring bildsegmentering och skademarkering och det visar på de kommersiella möjligheterna vi har på global basis. Faktum är att vi nu breddar vår adresserbara marknad till att inkludera patienter utanför behandlingsgapet. Vi fortsätter att positionera oss för kommersiell framgång, nu inom tre områden” säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.