Vallöfte: Personallyftet, satsning på bättre arbetsmiljö och bättre villkor där kompetens uppskattas
Hem HÄLSA Flexibla arbetstidsmodeller, utökning av rotationstjänster och personallyftet är några av årets vallöften

Flexibla arbetstidsmodeller, utökning av rotationstjänster och personallyftet är några av årets vallöften

Publicerat av: Redaktionen

Hälso- och sjukvården har under lång tid inte haft den bemanning som krävs för att upprätthålla en god tillgänglighet.

När övriga partier budar över varandra om vem som ska anställa mest personal, lägger vi istället vårt fokus på personalfrämjande åtgärder för att göra Region Skåne till en attraktiv arbetsgivare.

Vi måste få personalen att stanna kvar i vården. Personal som arbetat länge i vården har en stor kompetens som inte går att få på annat sätt än genom erfarenhet. Det är därför viktigt att arbeta med att behålla personal, bland annat genom olika former av löneincitament, karriärstegar och förmåner. Många vill och orkar också arbeta i varierande grad även efter uppnådd pensionsålder, och vi bör ge goda möjligheter för detta. Den regionala personalpoolen bör kompletteras med korttidskontrakt och tillfälliga arbeten för hel- och deltidspensionerad sjukvårdpersonal.

Flexibla arbetstidsmodeller gör oss till en attraktiv arbetsgivare som ger fler möjligheter att på ett sätt som fungerar för individen, kombinera arbete och familj och fritid. Som exempel kan nämnas modellen 80-10-10 där personalen jobbar 80 %, har kompetensutveckling 10 %, och resterande 10 % läggs på återhämtning. En annan modell som är värd att titta på är veckoslutstjänstgöring. Det finns även andra arbetstidsmodeller som är värda att prova för personalens välbefinnande.

De som utbildar sig till vårdyrken ska kunna fullfölja sin utbildning och få sin legitimation utan att hindras av brist på utbildningsplatser. Det finns brist på handledare inom sjukvården och fler bör lockas till att genomgå handledarutbildning. Insatserna bör fokusera på där behovet är störst. Genom att erbjuda ekonomiska incitament som en belöning för avslutad utbildning visar regionen sin uppskattning till medarbetare som genom handledning visar handlingskraft och engagemang. Vidare ska medarbetarna som handleder inom ramen för verksamhetsförlagd utbildning och har avslutat en handledarutbildning få bibehållen lön under studietiden.

Personalen ska ha individuella fortbildningsplaner som följs upp. Sjukvården behöver återfå sin roll som utvecklingsmiljö, och inte enbart vara en produktionsmiljö. Genom att ha individuella fortbildningsplaner för personalen säkerställs att fortbildning ses som en integrerad och naturlig del av hälso- och sjukvårdsverksamheten. För att ha en bred kompetens inom alla verksamheter som skånska invånare betalar för genom skatten bör vi säkerställa att samtliga vårdgivare oavsett driftsform har krav på uppföljning och redovisning av fortbildning.

Det behövs en utökning av rotationstjänster. Att ges möjlighet att få förflyttning från en vårdtung avdelning med dygnet runt – vård till en lättare tjänst på en mottagning med vård dagtid och under vardagar, hade underlättat för personal att stanna kvar i yrket och på arbetsplatsen längre än idag. Det kan också finnas vinster i att sjuksköterskor inom sjukhusvården kan rotera till primärvården för att öka kompetensen.

Personalen måste följa med i förändringar. Sjukvården förändras ständigt, nya rön kommer och gamla arbetssätt behöver utmanas. En lösning som tycks se bra ut i teorin kanske inte alls är den bästa i verkligheten. Det är därför av stor vikt att diskutera organisationsförändringar med berörd personal ute i verksamheterna.

Paul Svensson, gruppledare för Sverigedemokraterna i personalnämnden, kommenterar:

– Vi behöver ta steg mot att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi måste få den vårdpersonal som redan jobbar hos oss att stanna kvar, och måste rekrytera mer personal. Detta är av yttersta vikt för att vi ska lyckas med vårt lagstadgade uppdrag. De pengar vi idag lägger på bemanningsföretag, borde styras om till initiativ som gör att personalen både vill stanna i och söker sig till Region Skåne.

Vallöfte: Personallyftet, satsning på bättre arbetsmiljö och bättre villkor där kompetens uppskattas

Paul Svensson

Niclas Nilsson, gruppledare och regionråd, kommenterar:

– Personalen är vår absolut viktigaste resurs. Utan alla dessa hjältar som dagligen hjälper sjuka och skadade människor vore vi oändligt fattiga och skulle aldrig kunna klara av att ge vård till de som behöver det. Vi måste visa att vi uppskattar vårdpersonalen, på riktigt.

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>