Folkhälsomyndigheten ansluter sig till Freja eID+

Folkhälsomyndigheten har anslutit sig till Freja eID+ genom Valfrihetssystem 2017 för e-legitimering.

Folkhälsomyndigheten ansluter sig till Freja eID+ 1Sedan tidigare är ett flertal myndigheter, regioner och kommuner anslutna via valfrihetssystemet.

Ett valfrihetssystem fungerar så att medborgare styr vilken e-legitimation som ska användas vid inloggning, och därmed vilken leverantör som ska få betalt av den upphandlande myndigheten för identifieringen. Offentlig sektor kan välja att upphandla e-legitimering direkt, via ramavtal och via valfrihetssystem. Hittills har ett åttiotal myndigheter, kommuner och regioner avtalat om anslutning till Freja eID, varav några har anslutit sig via valfrihetssystemet som administreras av DIGG – Myndigheten för digital förvaltning.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:

”Freja eID+ har på allvar etablerat sig som en e-legitimation inom offentlig sektor och det är ju rimligt att våra offentliga institutioner använder Sveriges enda statligt kvalitetsmärkta mobila e-legitimation. Anslutningstakten är hög, framförallt bland kommunerna, och när en myndighet som Folkhälsomyndigheten kommer ombord kan det förhoppningsvis bidra till att anslutningstakten bland myndigheter kommer upp i samma nivå.”