Första robotassisterade kranskärlsingreppet i norra Europa

Ett team bestående av överläkare Ulf Jensen tillsammans med interventionssköterskorna Annette Korsell, Carolin Ahlinder och Jens Beltzikoff med stöd av ingenjör Thomas Söderlund har genomfört tre interventioner med denna teknik.

Första robotassisterade kranskärlsingreppet i norra Europa

– Det är fantastiskt att vi som först sjukhus i norra Europa kan erbjuda den här typen av vård till våra patienter, säger överläkare Ulf Jensen.

Kranskärlsingrepp utförs på patienter med symptom på kärlkramp och med förträngningar i kranskärlen som försämrar blodförsörjningen till hjärtmuskeln. Behandling av dessa förträngningar utförs med hjälp av ballonger och stålnät (stent) som kan placeras i blodkärlen på hjärtat för att förbättra blodflödet. Operationen utförs på operationssalar med hjälp av röntgenutrustning för att kunna visualisera förträngningarna i hjärtats blodkärl.

Den nya robottekniken innebär att stråldoserna till personal och patient kan reduceras avsevärt samt ger en ökad precision vid placering av stent i kranskärlen vilket på sikt kan leda till minskad risk för återinsjuknande med liknande besvär hos patienterna.