Friskis&Svettis tar hjälp av 3D teknik vid planering av nytt gym

Att planera upp fitnessanläggningar är ofta en väldigt komplicerad uppgift.

Friskis&Svettis tar hjälp av 3D teknik vid planering av nytt gym 1Tung utrustning som ofta kräver mycket plats kan skapa stora problem vid planering av en anläggning. För att förenkla processen har nu Friskis&Svettis valt att använda 3D planeringsprogrammet Ecdesign. I intervjun talar Ecdesigns VD Richard Grönberg med André Höglund från Friskis&Svettis i Örebro om hur Ecdesign har hjälpt till att planera upp den senast gymlokalen i Örebro. André förklarar hur Ecdesign gjorde det möjligt att planera och visualisera lokalen i 3D långt innan byggnation.

Ecdesign använder sig av spelteknik, vilket gör det enkelt att rita upp väldigt detaljerade utrymmen utan att behöva använda tunga, komplicerade CAD-program. Ecdesign används idag av över 7000 företag i 160 länder. Programmet används bland annat till att planera upp gym, bilverkstäder, butiker och kontor.

Se intervjun här,

https://youtu.be/2-PEULEV27c