Funktionsrätt Sveriges partianalys inför valupptakten
Hem NYHETER Funktionsrätt Sveriges partianalys inför valupptakten

Funktionsrätt Sveriges partianalys inför valupptakten

Publicerat av: Redaktionen

Inför valupptakten har vi idag publicerat en partianalys.

Funktionsrätt Sveriges partianalys inför valupptakten 10Ta del av vår ranking som ger en indikation på hur partierna prioriterar våra frågor. ”Samtliga partier säger sig ha höga ambitioner på våra områden, men samtidigt lyser de flesta av våra frågor med sin frånvaro i valmanifest och budgetmotioner”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

”Rankningen ger en indikation och nu hoppas vi på att de partier som hamnar långt ned, rycker upp sig”, fortsätter Elisabeth Wallenius. ”Vi ser fram emot större fokus på funktionsrättsfrågor och fler förverkligade löften under nästa mandatperiod. En riksdagsmajoritet säger sig exempelvis stå bakom att återupprätta intentionerna med LSS. Detsamma gäller att stärka rättigheterna i skolan och att införa tydligare regler för tvångsvård. Nu blir det upp till bevis.”

Rankingen bygger på svaren i vår valenkät 2018, ett urval av riksdagsdokument, valmanifest och förd politik.

Vår rankning:

Funktionsrätt Sveriges partianalys inför valupptakten 111:a plats: Liberalerna

Liberalerna som svarat ja på 10 av frågorna i vår valenkät 2018 placerar sig bäst av alla. Partiet har redan idag en stark trovärdighet när det gäller LSS, dels i form av motioner och en ordentlig satsning i budget. De visar dessutom redan nu intresse för andra viktiga frågor som stärkt skydd mot hatbrott i sitt valmanifest. Liberalerna har också agerat när det gäller funktionsrätt i lag och stärkta rättigheter i skolan. Tyvärr vill Liberalerna inte bidra till en höjning av den redan oacceptabelt låga garantinivån för personer som lever på sjuk- och aktivitetsersättning.

Funktionsrätt Sveriges partianalys inför valupptakten 12 2:a plats: Vänsterpartiet

Vänsterpartiet svarar ja på nio av frågorna i vår valenkät och visar därmed höga ambitioner. Ska vi låta förra mandatperioden styra våra förväntningar kan vi känna förtroende. Vänsterpartiet ser LSS frågan som viktig och möter redan nu upp i form av motioner även när det gäller tydligare regler för tvångsvård och att tänderna ska betraktas som en del av kroppen och ingå i samma regelsystem som övrig vård.

Funktionsrätt Sveriges partianalys inför valupptakten 13Delad 3:e plats: Kristdemokraterna

Kristdemokraterna svarar ja på nio frågor, men eftersom de svarar nej på så många dras deras resultat ned. Positivt är att de svarar ja på de tre frågorna om LSS och svarar upp i budgeten med ökade anslag till personlig assistans till och med 2020.

Funktionsrätt Sveriges partianalys inför valupptakten 14Delad 3:e plats: Miljöpartiet

Miljöpartiet har svarat ja på åtta av våra frågor. Men de har svarat nej på den viktiga fråga om LSS, som handlar om att de som redan drabbats av avslag eller förlorats sina insatser ska få rätt till omprövning. De har suttit i regeringsställning och därmed bidragit till mandatperiodens nedskärningar i LSS. Miljöpartiet hade höga ambitioner också inför förra mandatperioden, men fick bara godkänt på en enda punkt. Partiet har dock under mandatperioden bidragit till viktiga insatser i skolan, exempelvis garantin för tidiga stödinsatser (Läsa-, skriva-, räknagarantin).

Funktionsrätt Sveriges partianalys inför valupptakten 15Delad 4:e plats: Moderaterna

Moderaterna har svarat ja på sju av våra frågor. De visar nytt engagemang i funktionsrättsfrågorna och ger fler löften än både Socialdemokraterna och Centern. Moderaterna har under den nuvarande mandatperioden lämnat flest antal motioner för att utöka lärar- och rektorsutbildningarna, men delar tyvärr uppfattningen med allianskamraterna att inte bidra till en höjning av garantinivån för de som lever på sjuk- och aktivitetsersättning och redan nu lever på mindre än 10 000 kr i månaden

Funktionsrätt Sveriges partianalys inför valupptakten 16Delad 4:e plats: Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna svarar liksom Moderaterna ja på sju av våra frågor och visar därmed högre ambitioner än i tidigare mandatperiod. Tyvärr möter de inte upp med ett enda ord om funktionsrätt på sin hemsida. Ett grundläggande problem med partiet är att de inte fullt ut ser till alla människors lika värde, intersektionalitet och den mänskliga mångfalden i alla dess uttryck som ligger till grund för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Funktionsrätt Sveriges partianalys inför valupptakten 175:e plats: Socialdemokraterna

Socialdemokraterna svarar bara ja på sex av våra femton frågor, vilket bidrar till att placera partiet näst sist i vår rankning. De svarar ja på två av frågorna som handlar om återställande av LSS, men vill inte lova att de som redan drabbats av avslag eller förlorats sina insatser ska få rätt till omprövning. Regeringen ligger bakom de stora försämringar som skett med LSS under mandatperioden. De har lämnat en proposition om en funktionshinderpolitik, som har FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, men vill inte agerar på rekommendationer från FN om att utreda frågan om konventionen som lag.

Funktionsrätt Sveriges partianalys inför valupptakten 186:e plats: Centerpartiet

Centerpartiet har endast svarat ja på fyra av våra frågor. De får också precis som vid förra valetden sämsta placeringen i vår ranking. Trots att partiet säger sig vilja återupprätta intentionerna med LSS, vill de varken lova att de som förlorat insatser eller fått avslag på sina ansökningar får rätt till omprövning eller lova någon rättssäkerhet i att beviljade insatser enligt LSS verkställs. Centerpartiet är det enda parti som vill sänka statsbidragen till funktionshinderorganisationerna i sin budgetmotion.

Läs mer på Funktionsrätt Sveriges hemsida om vår partianalys

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>