GLOH – nytt svenskt varumärke revolutionerar modern tandreglering

En världsnyhet, ett nytt svenskt koncept och ett globalt varumärke för digital tandreglering; GLOH, lanserades idag på EOS-mässan i Älvsjö.

GLOH revolutionerar världens tandreglering med digital teknik och specialisttandvård på distans. Kortare behandlingstid, färre tandläkarbesök, hög precision och bättre tandhälsa ger fördelar för både patienter och vårdgivare.

 Grundaren Dr Anna Hajati
Grundaren Dr Anna Hajati

Det nya varumärket för digital tandreglering, GLOH – Global Leaders in Oral Healthcare – lanserades idag av det svenska företaget OrtodontiAkademin. Grundaren Dr Anna Hajati, en av världens främsta specialister på digital ortodonti, står bakom innovationen och har också utvecklat konceptet på Nordens första digitala klinik för tandreglering.

Den nya processen revolutionerar tandregleringen i världen. GLOH använder digitala tekniker som scanning, röntgen och 3D-simulering, säker hantering av patientinformation kombinerat med specialistnätverk och delaktighet från patienten i valet av tandställning.

För svenska vårdgivare innebär GLOH-processen att man stärker sin ortodontiverksamhet och kan korta de långa köerna i Sverige men också i andra länder.

– Ortodonti liksom tandvården i stort genomgår ett paradigmskifte med en snabb omställning mot digitala lösningar. Med GLOH går man ifrån teknikfokus till att ge vård där patienten står i centrum och själv kan påverka behandlingen. Vi har kunnat förkorta behandlingstiden med omkring 30 procent samtidigt som precisionen ökat. Det ger klinikerna möjligheter att hjälpa fler patienter, förklarar Dr. Anna Hajati.

GLOH kommer inledningsvis att spridas till tandläkarkliniker i Sverige och Europa genom utbildning, certifiering av specialister och licensiering av GLOH-metoden, därefter ska metoden etableras i andra delar av världen genom sitt kompetenscentrum i Stockholm.

– GLOH-metoden kan utföras på distans via digital teknik, vilket ger vårdgivaren tillgång till kvalificerade tandreglerings specialister och en behandling som ökar både säkerheten i hanteringen av patientinformation och ger livslång tandhälsa, förklarar Dr Anna Hajati.

– Klinikerna som certifierar och ansluter sig till GLOH får tillgång till den senaste tekniken, ett världsomspännande nätverk och särskilt utvecklade e-tjänster som ger klinikerna möjlighet att utföra tandreglering med specialister på distans.

GLOH använder världsledande digitala tekniker från leverantörer som Orametrix, Planmeca, 3-Shape, Tops och med Kelisec för säker kommunikation av patientinformation.

Post Comment