Hem NYHETER Hälso- och sjukvårdsnämnden säger ja till utredning som vill stärka primärvården

Hälso- och sjukvårdsnämnden säger ja till utredning som vill stärka primärvården

Publicerat av: Redaktionen

Primärvården måste utvecklas till ett nav i hälso- och sjukvårdssystemet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden säger ja till utredning som vill stärka primärvården 2

Karin Sundin

Så vill hälso- och sjukvårdsnämnden att framtidens hälso-och sjukvård ska vara utformad. På så sätt kan vården bli mer modern, jämlik, tillgänglig och effektiv.

Nämnden ställer sig därmed bakom den statliga utredningen ”God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem” i sitt remissyttrande, som nämnden antog i dag.

Sjukhusdominerat vårdsystem
Utredningen tillsattes 2017 och har under åren lämnat tre delbetänkanden. Den problembild som presenteras i utredningen är bland annat att svensk hälso- och sjukvård är sjukhusfokuserad och att primärvården utgör en för liten del av hälso- och sjukvårdssystemet. En närmare samverkan mellan kommunernas och regionens hälso- och sjukvård föreslås i utredningen regleras med lag. Begreppet hemsjukvård föreslås också förändras till hälso- och sjukvård i hemmet. Det tydliggör att den hälso- och sjukvård som utförs i hemmet är likställd övrig vård.

Primärvården får en central roll – stärker vårt förändringsarbete
– Vi har i dag en hälso- och sjukvård i Sverige som ofta framstår som splittrad och ologisk för den enskilde patienten, säger Karin Sundin (S), hälso- och sjukvårdsnämnden ordförande. Att det dessutom ofta är svårt att komma fram till sin vårdcentral innebär att många patienter vänder sig till andra vårdnivåer, exempelvis till akutmottagningar, för att få snabb hjälp.
– Utredningen God och nära vård föreslår flera förändringar för att ge primärvården en mer central roll i vården och för att underlätta samarbetet mellan kommunal vård och omsorg och regionernas hälso- och sjukvård. Det är nödvändigt för att vi ska kunna möta och vårda allt fler äldre och det ligger väl i linje med den utveckling som pågår i vår region.

Utredningen behöver kompletteras med tandvård
Hälso- och sjukvårdsnämnden påtalar också i sitt remissvar att tandvården är en del i vården för vissa personer, bland annat äldre och personer med en funktionsnedsättning. Därför behöver också samverkan på primärvårdsnivå inkludera den regionfinansierade tandvården.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>