Herlevs sjukhus i Danmark har beställt ett system av VibroSense Dynamics

Avdelningen för klinisk neurofysiologi och nukleärmedicin vid Herlevs sjukhus i Danmark har beställt ett instrument av VibroSense Dynamics AB för mätning av känsel i händer.

Ordervärdet uppgår till drygt 160 000 kronor och kan betraktas som en prestigeorder.

VibroSense Dynamics CE-märkta instrument ska användas för forskning inom de herlev_hospital_danmark_entrehallenområden som avdelningen verkar inom, det vill säga metoder för att diagnostisera neurologiska sjukdomar i olika organ. Eftersom forskare är synnerligen väsentliga för att nå en större marknad kan ordern betraktas som en prestigeorder. Skälet är att forskare verifierar metoder vilket banar vägen för bredare försäljningsinsatser av medtech-produkter. Ordern innebär att VibroSense Dynamics på kort tid sålt tre system till neurofysiologiska kliniker vilket visar att dessa kliniker är en viktig målgrupp för bolaget.

  •  Vi har på kort tid sålt system till två viktiga institutioner i Sverige och Danmark. De neurofysiologiska avdelningarna i Lund/Malmö och i Herlev utgör viktiga brohuvuden för bredare försäljningsinsatser, säger Ulf Rogers, Marknadschef på VibroSense Dynamics AB.
  •  Under de tre första månaderna för innevarande bokslutsår, juli-september, har bolagets nettoförsäljning ökat med drygt 60 % jämfört med hela föregående bokslutsår, säger Toni Speidel, Vd på VibroSense Dynamics AB.

Post Comment