Informationssajt ska minska kvicksilverutsläpp från tandläkarmottagningar
Hem NYHETER Informationssajt ska minska kvicksilverutsläpp från tandläkarmottagningar

Informationssajt ska minska kvicksilverutsläpp från tandläkarmottagningar

Publicerat av: Redaktionen

Trots att amalgam har varit förbjudet som tandfyllnadsmaterial sedan 2009 läcker kvicksilver fortfarande ut i miljön från tandläkarmottagningar.

Informationssajt ska minska kvicksilverutsläpp från tandläkarmottagningar 1

Femton ton kvicksilver sitter kvar i tänderna hos den svenska befolkningen. Inom EU över 1000 ton.

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Praktikertjänst och Sweden Recycling tagit fram ett utbildningsmaterial för webben för att öka kunskapen och minska utsläppen.

Fortfarande finns uppskattningsvis femton ton kvicksilver kvar i tänderna hos den svenska befolkningen. Kvicksilvret frigörs framförallt i samband med urborrning av gamla amalgamfyllningar men också vid vanliga lagningar.

– Risken att exponeras för hälsoskadliga kvicksilvernivåer för en patient med amalgamfyllningar är väldigt liten. Tandläkare, sköterskor och saneringspersonal som dagligen hanterar amalgam och kvicksilver kan däremot utsättas för större risker, säger Michelle Nerentorp, forskare och projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

De flesta svenska tandläkarmottagningar har idag reningsanläggningar med så kallade amalgamavskiljare som fångar upp merparten av amalgampartiklarna som läcker ut i vattnet på mottagningen. De allra minsta amalgampartiklarna fångas dock inte upp och inte heller små mängder lösliga former av kvicksilver. Därför behöver rörledningarna saneras med jämna mellanrum. Och hur effektiv avskiljaren är beror bland annat på skötseln.

Inom hela EU finns uppskattningsvis över ett tusen ton kvicksilver i befolkningens munnar och var fjärde tandvårdsmottagning i EU saknar helt amalgamavskiljare. Även om Sverige ligger långt fram är det angeläget att minimera kvicksilverutsläppen på EU-nivå och därför startade 2016 EU-projektet Hg-Rid Life.

– Vi mäter och analyserar kvicksilverhalter i anslutning till tandläkarmottagningar, både under normal verksamhet i luft och vatten och under pågående saneringar. Preliminära resultat tyder på att kvicksilverutsläppen från kliniker med fungerande amalgamavskiljare är marginella, säger Michelle Nerentorp.

Utöver att vidareutveckla metoder för sanering och bättre underhåll av amalgamavskiljare handlar projektet om att öka kunskapen om kvicksilver inom tandvården. Nyligen lanserades därför en sajt med goda exempel från svensk tandvård, råd från dentaltekniker, filmer och kunskapsquiz.

IVL har också utvecklat en provtagningsmetod som enkelt mäter till exempel mängden kvicksilver som man exponeras för under en arbetsdag. Projektet slutrapporteras hösten 2019.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>