Inspelade samtal till 1177 Vårdguiden i Ineras telefonisystem berörs inte av säkerhetsbristen

Ineras system för 1177 Vårdguiden på telefon används i 18 av 21 regioner.

Inspelade samtal till 1177 Vårdguiden i Ineras telefonisystem berörs inte av säkerhetsbristen 1Det är ett nationellt samarbete som bygger på ett kvalitetssäkrat medicinskt rådgivningsstöd och ett gemensamt telefonisystem. Samtal till 1177 Vårdguiden i Ineras system berörs inte av den säkerhetsbrist som upptäckts rörande inspelade samtal i de regioner som använder underleverantören MedHelp.

– 1177 Vårdguiden på telefon spelar en viktig roll i hälso- och sjukvården genom att ge invånare råd om deras hälsa och att vägleda till rätt instans i vården, säger Sofie Zetterström, vice vd, Inera

Varje region driver och ansvarar för sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning, vilket innebär att den som ringer numret 1177 kommer till sjukvårdsrådgivningen i den region där man befinner sig. Inera ansvarar för det medicinska rådgivningsstödet som sjuksköterskorna använder, för it- och telefonisystemen i 18 av de 21 regionerna samt för varumärket.

– Inera ser allvarligt på den aktuella händelsen och den förtroendekris som händelsen gett upphov till. Vi följer noga de berörda regionernas och underleverantörernas arbete med att utreda och analysera händelsen. Det är viktigt att understryka att Ineras system som 18 regioner använder för tjänsten 1177 Vårdguiden inte berörs av detta, säger Sofie Zetterström.