Invacare lanserar det unika och innovativa omvårdnadshjälpmedlet Soft Tilt

Invacare är glada över att lansera Soft Tilt – ett unikt och innovativt omvårdnadshjälpmedel som designats för att automatiskt ändra brukarens läge i sängen samtidigt som det underlättar för personalen i det dagliga vårdarbetet.

Soft Tilt monteras på sängen Invacare SB® 755 och är idealisk både för tryckavlastning och som förflyttningshjälpmedel.

Automatiserad tryckavlastning

Soft Tilt kan programmeras för att försiktigt vända brukare med olika tidsintervall och positionera dem i olika vinklar under natten – detta för att avlasta tryck och minska risken för utvecklingen av trycksår. Den automatiska lägesändringsfunktionen gör att behovet av nattliga besök för vändning minskar och möjliggör en lugnare och mer ostörd sömn.

Förflyttningshjälpmedel

Soft Tilt kan även användas manuellt av en vårdpersonal vid personlig vård, placering av glidlakan eller lyftselar. Soft Tilt fungerar tillsammans med sängbottens övriga funktioner och möjliggör därmed för vårdpersonalen att på ett säkert sätt förflytta brukare till och från sängen. Med behov av minimal ansträngning bidrar den till att minska risken för arbetsskador som kan inträffa i samband med förflyttning och omvårdnad.

Ett antal fallstudier har redan genomförts på olika vårdinrättningar i Danmark. De visar hur Soft Tilt har förbättrat arbetsmiljön för vårdpersonal samtidigt som brukarens komfort och livskvalité ökat.

Invacare Soft Tilt finns tillgänglig i utvalda länder i Europa.