ISR HBV utvärderar program för Coronaviruset

Det helägda dotterbolaget ISR HBV AB, breddar nu sin utvecklingsportfölj genom att även inkludera Coronavirus som en möjlig kandidat till behandling med bolagets Immunolid ISR50.

ISR HBV utvärderar program för Coronaviruset 1På liknande sätt som HBV har Coronaviruset utvecklat system för att undvika och hämma igenkänning av immunsystemet.

ISR50 har en unik profil som stimulerar immunceller och aktiverar dem att avdöda virus smittade celler.

”Coronavirus pandemin sprider sig och idag finns inga läkemedel som har visats sig vara effektiva. Vår läkemedelskandidat ISR50, har egenskaper som gör den lämplig för att pröva även vid Coronavirus infektion. Vi undersöker nu om den skulle kunna användas för Coronaviruset”, kommenterar Ola Winqvist, CEO ISR.

Bolaget utvecklar sin Immunolid ISR50 till en investigational new drug (IND) och arbetet befinner sig i den sista fasen med toxikologiska studier, som utförs i samarbete med Innostars i Shanghai, innan ansökan om kliniks prövning kan ske.