Karolinska Universitetssjukhuset leder upphandling för utveckling av digitalt stöd för beteendeförändring

Innovationsupphandlingen för LIVE INCITE är nu publicerad.

Karolinska Universitetssjukhuset leder upphandling för utveckling av digitalt stöd för beteendeförändring 1Det innebär att företag kan lämna förslag på digitala lösningar som stödjer patienter att ändra livsstil inför operation för bättre resultat av sin behandling. De förslag som väljs ut utvecklas sedan av företagen i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset och två andra europeiska sjukhus.

LIVE INCITE är ett EU-finansierat projekt som genomför en förkommersiell upphandling av innovation av digitala lösningar. Lösningarna ska stödja beteendeförändring inför operation för att minska risken för komplikationer och därmed ge bättre utfall av behandlingen. Merparten av EU-medlen, totalt 4,2 miljoner euro, kommer att gå till de företag som deltar i att lösa vårdens utmaning.

Uppdraget har nu publicerats, inklusive allt underlag för att företag ska kunna anta utmaningen och offerera en lösning. Underlaget presenteras även muntligt för alla intressenter under ett öppet informationsmöte i slutet av januari. Utmaningen beskrivs detaljerat i publiceringen, liksom förutsättningar för de kommande tre årens utvecklingsarbete.

LIVE INCITE söker ett antal leverantörer för att i tre faser ta fram koncept, prototyp samt förbereda och stödja en pilot för att testa de lösningar som föreslås.

Sista ansökningsdag är 16 mars 2018.

Läs mer här.