Kontigo Care tecknar avtal med tre nya svenska kommuner

eHälsolösningen Previct sprids till fler svenska kommuner.

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya svenska kommuner 1Kontigo Care meddelar att ramavtal tecknats med tre kommuner i Sverige. Nu finns avtal med totalt 131 svenska kommuner.

Spridningen av eHälsoplattformen Previct fortsätter i Sverige. Ytterligare tre mindre kommuner med totalt ca 40 000 invånare har slutit avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets eHälsoplattform Previct[®] för förstärkt och prediktiv beroendevård. Inklusive dessa nya kommunkunder har Kontigo Care nu avtal med totalt 131 svenska kommuner som tillsammans omfattar ca 3,8 miljoner invånare. Enligt nationell statistik innebär det att cirka 114 000 av dessa är alkoholister och därtill konsumerar cirka 380 000 personer alkohol på ett sätt som innebär hög risk för deras hälsa. Bolagets kontraktportfölj omfattar nu ca 45% av Sveriges kommuner.

Avtalen löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av Previct[®] sker fortlöpande. Avtalen kommer successivt generera ökade intäkter för bolaget. Före tecknande av dessa nya avtal är total volym ca 520 aktiva licenser i Sverige.

”Efterfrågan för digital distansvård har förstärkts under sensommaren och hösten vilket gör att vi förväntar oss en fortsatt ökad efterfrågan för vår eHälsolösning” säger Bolagets VD Ulf Kindefält.