L föreslår tillväxtpaket för skånsk life science

Lberalerna lanserar idag ett tillväxtpaket för att fler högteknologiska företag ska flytta till och växa i Skåne.

L föreslår tillväxtpaket för skånsk life science 1Särskilt fokus läggs på villkoren för life science – Liberalerna vill att större, globala läkemedelsbolag ska etablera sig i Skåne. Tillväxtpaketet lanseras på plats i Medicon Village lokaler i Lund.

– Det finns goda förutsättningar för den skånska life science-industrin. Vi har många innovativa små och medelstora företag och framstående forskningsinstitut som ESS och Max IV. Det finns specialistkompetens i Skåne som har stor potential att bidra till skånsk tillväxt. Men detta sker inte av sig själv. Våra förslag förbättrar villkoren för skånsk industri att bli internationellt konkurrenskraftiga, säger Mats Persson (L) ekonomisk politisk talesperson från Lund.

Liberalerna föreslår följande:

  • Inför ett FoU-avdrag för storföretag
  • Förbättra expertskatten efter dansk modell
  • Öronmärk medarbetares tid för forskning
  • Öka möjligheten till kliniska prövningar

– Förutsättningarna för forskning i vården måste förbättras. Region Skånes forskande medarbetare måste få öronmärkt tid för forskning. Vi behöver utöka tillgängligheten för kliniska prövningar och fler testbäddar. Sedan måste vi underlätta för kommersialiseringen av de innovationer som forskningen för med sig, säger Cristina Glad (L), liberal regionpolitiker med mer än 25 års erfarenhet från bioteknikbranschen i Skåne.