Läkarförbundets seminarier i Almedalen
Hem NYHETER Läkarförbundets seminarier i Almedalen

Läkarförbundets seminarier i Almedalen

Publicerat av: Redaktionen

Inför valåret 2018 går vårddebatten hetare än någonsin och samstämmiga opinions­undersökningar visar att sjukvården är den politiska sakfråga som väljarna rankar som viktigast – ett tydligt tecken på att allt inte står rätt till.

Läkarförbundets seminarier i Almedalen 5Politiken måste nu ge konkreta svar på vårdens utmaningar. Läkarförbundet finns självklart på plats i Visby med hela förbundsstyrelsen för att staka ut vägen. Läkarförbundet med föreningar anordnar tillsammans 16 seminarier och ordförande Heidi Stensmyren och förbundsstyrelsen kommer att delta i flera sammanhang för att lyfta och påverka läkares situation och villkor.

Nationell reform för en god, nära och trygg vård

Datum: tisdag 3 juli
Tid: 11.00–11.50
Plats: Läkarförbundets hus, Slottsterrassen 6 i Visby

Kontinuitet är nyckeln till en väl fungerande primärvård. En god, nära och trygg vård kräver kontinuitet, men idag slussas ofta patienter mellan olika vårdnivåer och specialiteter utan att någon tar ett samlat ansvar för vården. Arbetsmiljön är så ansträngd att tre av tio läkare överväger att sluta och det finns stora brister i tillgängligheten.

En väl utbyggd primärvård skulle kunna hantera den absoluta majoriteten av patienterna, men för att kunna utvecklas till en verklig grundstapel inom svensk hälso- och sjukvård och bli den primära instans som befolkningen söker sig till för vård krävs inte ord utan politisk handling.

Hur kan vi förbättra arbetsmiljön, öka tillgängligheten och stärka kontinuiteten? För att säkra en utbyggd primärvård till hela befolkningen krävs en nationell reform. Men hur bör en sådan se ut? Och vad bör den innehålla?

Moderator: Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist

Medverkande:
Annika Strandhäll, Socialminister (S)
Camilla Waltersson Grönvall (M), sjukvårdspolitisk talesperson
Christina Tallberg, ordförande PRO
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Från akutmottagning till vårdavdelning, hur löser vi vårdplatsbristen?

Läkarförbundets seminarier i Almedalen 6Datum: onsdag 4 juli
Tid: 11.00–11.50
Plats: Läkarförbundets hus, Slottsterrassen 6 i Visby

Sverige har minst antal vårdplatser i hela EU. Bland OECD-länderna har endast Mexiko och Chile färre, men är det låga antalet vårdplatser ett problem, eller resultatet av en effektiv sjukvård?

Antalet vårdplatser minskar över hela landet. Samtidigt fortsätter överbeläggningar, utlokaliseringar och sjukfrånvaron bland vårdanställda att öka.

Kan fler akutläkare i första linjen på akutmottagningen minska vårdplatsbristen, och vilka förutsättningar finns för att stärka det akuta omhändertagandet? Och hur bryter vi den onda cirkel där vårdplatsbristen nu styr både arbetssätt och arbetsgivarens förmåga att bemanna verksamheten?

Moderator: Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist

Medverkande:
Acko Ankarberg Johansson (KD), partisekreterare och sjukvårdspolitisk talesperson
Anders Henriksson (S), 1:a vice ordförande, SKL
Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Arin Malkomian, ordförande i Svensk Förening för Akutmedicin, akutläkare Capio St. Göran
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Bör läkares jour ersättas av utökad schemaläggning?

Läkarförbundets seminarier i Almedalen 7Datum: onsdag 4 juli
Tid: 14.00–14.50
Plats: Läkarförbundets hus, Slottsterrassen 6 i Visby

I Stockholms läns landsting har lokala jour- och beredskapsavtal sagts upp för att ersättas av en utökad schemaläggning mellan 07.00–21.00. Från politiskt håll har argumentet för systemskiftet varit att öka läkarkontinuiteten för patienterna, främja det interprofessionella teamarbetet, förbättra arbetsmiljön och stärka möjligheterna till forskning och utbildning.

Men hur ser konsekvensanalyserna inför systemskiftet ut? Och vilka effekter har kunnat ses på patientsäkerhet, kontinuitet, arbetsmiljö och kunskapsöverföring där en utökad schemaläggning redan införts? Hur påverkas tillgången till läkare och patienternas tillgänglighet till specialiserad vård? Är det kostnadseffektivt? Och vad tycker läkarna?

Stockholm brukar kallas för ett skyltfönster för övriga landet. Är utökad schemaläggning, en utveckling mot treskift eller behovsstyrd planering ett systemskifte som övriga landsting och regioner vill och bör ta efter?

Moderator: Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist

Medverkande:
Peter Carpelan (M), personallandstingsråd, Stockholms läns landsting
Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting
Johan Styrud, ordförande Stockholms läkarförening
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Suicidprevention i praktiken – hur gör man?

Läkarförbundets seminarier i Almedalen 8Datum: torsdag 5 juli
Tid: 9.50–10.40
Plats: Läkarförbundets hus, Slottsterrassen 6 i Visby

I Sverige insjuknar ungefär en tredjedel av befolkningen någon gång i en depression – en sjukdom med många ansikten. De kan likna utmattning, beroendetillstånd, kroppslig sjukdom, personlighetsförändringar, smärttillstånd och mycket annat. Depression kan också uppstå som en komplikation till annan svår sjukdom, till exempel cancer. Därför är det många drabbade som inte förstår att de är sjuka. Sjukdomen orsakar stort lidande och konsekvensen kan i värsta fall bli att den deprimerade börjar se självmord som en utväg. Varje år tar cirka 1 500 personer sitt liv i Sverige. Seminariet är ett samarrangemang mellan Läkarförbundet och Natur & Kultur.

Medverkande:
Ullakarin Nyberg, psykiater, suicidforskare och författare
Heidi Stensmyren, ordförande, Sveriges läkarförbund

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>