Landstinget Västernorrland tar steget till digital patologi

Landstinget Västernorrland beställer Sectras lösning för att lagra och granska digitala.

Landstinget Västernorrland tar steget till digital patologi 1En digital patologilösning bidrar till att förbättra cancervården i och med kortare svarstider. Lösningen kommer att användas för primärdiagnostik och skapar förutsättningar för ett fördjupat samarbete mellan både läkare och medicinska avdelningar.

Övergången till digital hantering av patologiundersökningar gör bilderna lättillgängliga och enklare att dela med andra läkare vid behov. Genom att granska bilderna digitalt får landstingets patologer också tillgång till en rad digitala granskningsverktyg som bidrar till att effektivisera deras arbete.

– Att digitalisera vår patologiavdelning gör att vi kommer kunna möta många av de effektivitets- och samarbetsutmaningar som vi och vården i stort står inför. Ett exempel är att effektivisera arbetet inför och under de multidisciplinära ronderna. Sectras lösning kan hantera våra höga krav på såväl prestanda och kapacitet som systemtillgänglighet, säger Ingela Pirttilä, enhetschef för patologi på Landstinget Västernorrland.

Landstinget Västernorrland kommer använda den digitala patologilösningen för att lagra och granska landstingets cirka 110 000 patologibilder per år.