Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 7 maj 2021
Hem CORONA Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 7 maj 2021

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 7 maj 2021

Publicerat av: Redaktionen

Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 7 maj 2021Sammanfattning

Även om smittspridningen sjunker och antalet vaccinerade ökar så är pandemin långt ifrån över i Dalarna. Fortfarande är det många som blir svårt sjuka och än fler som smittas. Det kommer också löpande rapporter om att många människor i länet har svårt att följa restriktionerna, även om valborg och 1a maj fortlöpte utan allvarligare incidenter. Samtidigt tittar regeringen och Folkhälsomyndigheten framåt och förbereder lättnader i restriktionerna, när smittspridningsläget så tillåter.

– Vi måste hjälpas åt och prata med varandra och påminna oss om vilken situation vi befinner oss i. Det kommer att bli bättre, men vi är inte där än. Jag vill uppmana alla som tar del av den här informationen att sprida den vidare, säger landshövding Ylva Thörn.

Händelseutvecklingen

Det är ett bekymmersamt läge i länet med fortsatt hög smittspridning och omfattande belastning på sjukvården. Smittskydd på Region Dalarna gör bedömningen att smittspridningen nu kan ha nått en platåfas och att vi möjligtvis kommer se en långsamt avtagande smittspridning under maj månad. Samtidigt inskärper man att smittspridningen fortfarande ligger på historiskt höga nivåer, och att många fortfarande blir svårt sjuka.

I länet fortsätter smittspridningen att vara störts i de södra kommunerna, med höga nivåer i Falun, Borlänge, Säter och Hedemora, samtidigt som smittspridningen avtar i de norra delarna.

Allvarligt sjuka och dödsfall

Sedan början av tredje vågen har 15 IVA-patienter flyttats till andra regioner på grund av kapacitetsbrist i Dalarna. Ytterligare två skickades under veckan till Sollefteå och Halmstad. Vi ser också att även om antalet patienter minskat något under veckan så är det fortfarande många människor som behöver sjukhusvård på grund av covid-19.

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 7 maj 2021 4

 

Tack vare vaccineringen hålls dödsfallen nere under denna tredje våg av smittspridningen. Samtidigt ser vi att människor fortsätter att avlida i Dalarna på grund av covid-19. Folkhälsomyndigheten rapporterar om två nya dödsfall i Dalarna under vecka 17.

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 7 maj 2021 5

 

Testning

Antalet PCR-prover och antigentester minskade något för andra veckan i rad och ligger nu på ca 15 000 tester i veckan. Det betyder att det fortfarande är många människor i länet som fortsätter testa sig för misstänkta covid-19 symtom. Region Dalarna rapporterar också att smittspårningen i länet ligger efter. I nuläget är det främst vård- och omsorgspersonal som smittspåras.

Vaccination

Enligt Region Dalarna har 43 procent av befolkningen i länet över 18 år nu fått en första dos vaccin mot covid-19. Samma uppgift för hela Sverige är cirka 33 procent. Nedan följer en grav från Region Dalarna som visar vaccinationstäckningen fördelat per åldersgrupp i länet.

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 7 maj 2021 6

 

Just nu vaccineras åldersgruppen 60 år och uppåt och personal inom vård- och omsorg. Åldersgruppen 18-59 år i riskgrupp kallas också till vaccination (tillsammans med gravida med riskfaktorer), samtidigt fylls lediga vaccinationstider upp av vårdcentraler genom att de ringer in 58- och 59-åringar utan kända riskfaktorer.

På grund av den höga medelåldern i länet (som gör att vi har fler äldre att vaccinera än många andra län) och den goda vaccinationsviljan har Regionen ännu inte öppnat upp den stora vaccinationen för Fas 4. Istället fortsätter vaccinationen i de ovan nämnda åldersgrupperna.

Konsekvenser

Flera kommuner rapporterar om bemanningsproblem inom vård och omsorg på grund av sjukfrånvaro eller smitta i familjen. Gemensamt för flera kommuner är svårigheterna att hitta sommarvikarier.

Kommuner rapporterar också att flera restauranger och butiker står nära konkurs på grund av minskad omsättning.

Restaurangbranschen har också flaggat för att nuvarande stödsystem inte är anpassade för deras verksamhet. Bland annat anser de att permitteringsstöden inte är anpassade för verksamheter med hög personalomsättning. De efterfrågar därför en snabb anpassning av stöden.

Lantbrukarnas riksförbund rapporterar dessutom om minskad försäljning för de som har småskalig livsmedelsproduktion med försäljning till hotell och restaurang.

Tillsyn och efterlevnad

Kommunerna rapporterar att efterlevnaden av restriktioner är medel. Dalatrafik rapporterar om låg användning av munskydd på bussar. Från handeln rapporteras om fortsatta problem med att personer handlar i grupp.

Länsstyrelsens tillsynsverksamhet har under vecka 17 genomfört 55 tillsynsbesök på plats och fyra på distans. Rapporter från tillsynen visar att verksamhetsutövare bland annat ser problem med ungdomar som rör sig i stora gäng som inte följer restriktionerna. Tillsynsenheten rapporterar också att valborg och 1a maj löpte på bra i Dalarna, utan större arrangemang eller demonstrationer.

Planerade och vidtagna åtgärder

Region Dalarna har uppdaterat sina rutiner för munskydd. Munskydd rekommenderas till region- och kommunanställd personal som vistas i byggnader där hälso-, sjukvårds- och omsorgsarbete bedrivs och ett avstånd på minst två meter till andra personer inte kan hållas.

Högskolan Dalarna har bistått med såväl möbler till gymnasieskolorna i Falun (som bedriver undervisning i tillfälliga lokaler) som kunskap inom vårdområdet på förfrågan.

Ansökan för lokalhyresstöd (LOK-stödet) fas 2, öppnade den 3 maj. Hittills har det endast inkommit 65 ansökningar på två dagar, vilket kan jämföras med 1 500 anmälningar på en vecka när fas 1 öppnades i början på året. Ansökan kan göras fram till den 30 juni 2021.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Regeringens rekommendation till kommunerna om att hålla all icke nödvändig verksamhet stängd har löpt ut. Det finns ingen regional rekommendation som ersätter regeringens rekommendation i dagsläget.

Enligt Folkhälsomyndigheten behöver vaccinerade med en dos som låtit tre veckor passera, inte stanna hemma även om en person i hushållet har covid-19. Region Dalarna rekommenderar att undantag ska göras för personal inom vård och omsorg.

Region Dalarna rekommenderar vidare att aktiviteter på SÄBO och dagverksamhet kan återupptas, när boende, deras hushållskontakter, samt personal är vaccinerade. Samt att vaccinerade brukare inom äldreomsorgen nu kan göra besök utanför hemmet, till exempel hos anhöriga och på serviceinrättningar.

Den 30 april kom Regeringen med ett nytt förslag till förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, avseende allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Förslaget som är på remiss planeras att träda i kraft 17 maj (beroende på det aktuella smittläget). I förslaget föreslås en differentiering där antalet deltagare som besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning högst får uppgå till:

1) åtta deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus,

2) 50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats,

3) 100 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus, och

4) 500 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats.

För idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande får antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start-, tävlings- och målområdet sammanlagt uppgå till högst 150. En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall får alltid ha 20 deltagare.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktlinjer för hur gymnasieskolor kan arrangera studentexamen. Större gemensamma ceremonier, samlingar eller parader för samtliga avgångselever eller hela skolan bör undvikas. Detta gäller även avslutningar för övriga årskurser:

Folkhälsomyndigheten om skolavslutningar

Folkhälsomyndigheten om studentexamen

Samlad information om vilka regler som gäller i landet just nu går att hitta på krisinformation.se: Coronapandemin – detta gäller just nu

Länsstyrelsens samverkan med externa aktörer

Under veckan har länsstyrelsen bland annat samverkat med Smittskydd Dalarna, länets beredskapssamordnare, länets kriskommunikationsnätverk, länets skolaktörer, Folkhälsomyndigheten samt länsstyrelserna i mellersta militärregionen.

Budskap från länets krishanteringsaktörer till länets invånare

”Smittspridningen i Dalarna är fortfarande mycket hög. Många blir svårt sjuka. Följ rekommendationerna för att skydda dig själv och andra.

• Håll avstånd

• Arbeta hemifrån om du kan

• Umgås i en mindre krets, undvik nära kontakter

• Stanna hemma och testa dig även om du har milda symptom

• Tvätta händerna ofta

• Vaccinera dig när du får möjlighet

• Agera alltid smittsäkert”

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>