Lönsamheten neråt för privat vård och omsorg – nätläkarnas förluster tynger
Hem NYHETER Lönsamheten neråt för privat vård och omsorg – nätläkarnas förluster tynger

Lönsamheten neråt för privat vård och omsorg – nätläkarnas förluster tynger

Publicerat av: Redaktionen

Den privata vård- och omsorgssektorn har haft en stark utveckling under en lång tid och uppvisat en hög tillväxt.

Lönsamheten neråt för privat vård och omsorg – nätläkarnas förluster tynger 1

Anna Murray, branschledare vård- och omsorg på Grant Thornton

Under 2017-18 konstateras en inbromsning främst drivet av minskad migration. Samtidigt minskade lönsamheten för branschen som helhet, delvis påverkat av satsningar och investeringar i digitala läkarbesök och vårdtjänster. Detta visar Grant Thorntons vårdrapport för 2019.

Under 2018 uppvisade den privata vård- och omsorgssektorn som helhet en tillväxttakt om 1,4% och en lönsamhetsmarginal om 7,3%. Den lägre tillväxttakten och minskade lönsamheten är påverkad av en minskad efterfrågan på omsorgstjänster kopplat till en normalisering av effekterna från det höga flyktingmottagandet 2016. Under 2018 har lönsamheten också pressats ytterligare av ökade satsningar från nätläkarbolagen, som gemensamt uppvisar förluster på totalt 600 miljoner.

– Alla underbranscher utom omsorg och socialtjänst uppvisar en positiv tillväxt men vi ser att de växer i en lägre takt än tidigare där primärvård och specialistvård står för större delen av tillväxten. Justerar vi för effekten av migrationen uppskattar vi fortfarande en underliggande tillväxt i branschen om ca 3-4%, kommenterar Anna Murray, branschledare vård- och omsorg på Grant Thornton.

Konjunkturavmattningen väntas fortsätta samtidigt som SCB prognosticerar en stigande arbetslöshet under nästkommande två år. Detta i kombination med en minskande produktivitet och ökade effekter kopplat till den demografiska omställningen medför stora utmaningar för hur regionerna och kommunerna ska klara av att finansiera verksamheten utan att påverka det nuvarande välfärdsåtagandet negativt.

Årets rapport belyser bland annat följande utmaningar och områden:

 • Kompetensbrist inom flertalet yrkeskategorier och påtagliga regionala skillnader
  Vi ser en ökad regional ojämlikhet där det saknas tillräckligt med utbildad och erfaren personal inom flertalet olika yrkeskategorier och problematiken behöver belysas och prioriteras i högre utsträckning av beslutsfattare. Kompetensbristen är som mest alarmerande i mindre tätbefolkade regioner, där både privata och offentliga aktörer vittnar om betydande utmaningar att rekrytera och behålla kompetent personal.
 • Vården behöver samordnas för att minska den psykiska ohälsan.
  Väntetiderna till både BUP och allmänpsykiatrisk vård har försämrats kraftigt under 2018. För att förbättra tillgängligheten till den psykiatriska vården bedöms ökad samordning och olika aktörers gemensamma ansvarstagande som nyckelfaktorer för att vända utvecklingen.
 • Hållbarhet affärskritiskt för vårdsektorn
  Lagkravet om hållbarhetsrapportering träffar de större vård- och omsorgsbolagen och har lett till att hållbarhetsarbetet till viss del intensifierats. Men det primära syftet för flertalet är att möta lagkrav, snarare än att vara affärsdrivande. Att integrera hållbarhet på alla nivåer inom bolaget skapar förutsättningar för god riskkontroll och värdeskapande.
 • Nätläkarbolagens förluster ökar
  Nätläkarbolagen har haft en exceptionellt hög tillväxt under 2018, där antalet besök ökade från 200 000 till 604 000 i jämförelse med förgående år. Den digitala vården stod för 4,6 procent av alla besök hos allmänläkare i primärvården 2018. Samtidigt har förlusterna ökat väsentligt, vilket framförallt är kopplade till stora uppstarts- och investeringskostnader samt minskad ersättning.

I rapporten visar Grant Thornton att digitalisering både är ett hot och en möjlighet.

– Helt klart är att satsningar inom digitalisering är en viktig del för att motverka många av de utmaningar vi ser inom branschen både kopplat till ökad tillgänglighet, resurseffektiviteten och samordning inom vård och omsorg. Den ökade tillgängligheten medför som alltid många fördelar, men viktigt att man även belyser de risker kopplade till den ökade digitaliseringen där IT-säkerhetsproblematiken kommer upp på agendan, säger Anna Murray.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>