Lunds kommun välkomnar utvecklingen av ett nytt universitetssjukhus i Lund
Hem TEKNIK Lunds kommun välkomnar utvecklingen av ett nytt universitetssjukhus

Lunds kommun välkomnar utvecklingen av ett nytt universitetssjukhus

Publicerat av: Redaktionen

Skånes universitetssjukhus är en viktig del i Lunds identitet och placeringen av det nya sjukhuset påverkar många fler än de som besöker det eller arbetar där.

I Lunds kommuns svar på Region Skånes placeringsutredning understryks vikten av att sjukhusinvesteringen i sin helhet genomförs i Lund.

Kommunen föreslår att regionen fördjupar planeringen med utgångspunkt i Smörlyckanalternativet och att utredningsområdet utökas för att ge plats åt fler verksamheter.

– Att vi ska ha ett ledande universitetssjukhus är väldigt viktigt för Lunds utveckling. Nu skapar kommunen bra förutsättningar för att landa hela sjukhusinvesteringen i Lund. Nu fortsätter det gemensamma arbetet för att tillsammans med Region Skåne, Lunds universitet och lundaborna förverkliga en av Sveriges största sjukhusinvesteringar någonsin, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Att bygga det nya sjukhuset på samma plats som i dag matchar kommunens intressen bäst. Universitetssjukhusets närhet till staden, kopplingarna till Lunds utbildnings- och innovationsmiljöer i världsklass samt ett framgångsrikt näringsliv har hittills skapat många viktiga synergier och nyttor. Under remissprocessen har det dock framkommit att Region Skåne inte kommer att gå vidare med detta alternativ, eftersom de bedömer att befintligt läge inte uppfyller de grundkrav som Regionfastigheter ställt för en framtidssäkrad sjukvårdsanläggning.

Balans mellan flera intressen

– För Lunds kommun är det mycket viktigt att agera möjliggörare för att hela sjukhusinvesteringen kan landa i Lund. Åstadkommer vi detta kommer Lund för många decennier framöver kunna fortsätta vara säte för en nationellt ledande sjukhusmiljö som erbjuder en högklassig sjukvård och i tätt samspel med universitet, forskning och näringsliv gör nya medicinska landvinningar till nytta långt utanför Lund och Sverige, säger Rasmus Törnblom (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunen har balanserat flera olika intressen och har bland annat tittat på vad en ny placering av sjukhuset innebär för omgivningen och för Lunds långsiktiga stadsplanering. Utifrån det anser Lunds kommun att Brunnshög är det sämsta av de aktuella alternativen. Jordbruksmarken anses alltför viktig att behålla; och avståndet till näringsliv, forskning och utbildning i centrala Lund skulle bli för stort. Placeringen skulle också kräva flera nya vägar till och från det nya sjukhusområdet och riskerar på sikt att bidra till att Lund får två skilda centrum.

Önskan om utrymme för mer än sjukhus

Lunds kommuns bedömning är att ett nytt sjukhusområde på Smörlyckan skulle kunna fungera med kompletterande trafikåtgärder som underlättar för besökare och personal att ta sig till, från och inom området. Det som främst talar emot alternativet är påverkan på befintliga idrottsanläggningar på Smörlyckan och Victoriastadion. I sitt remissvar föreslår kommunen därför att Region Skåne ska utvidga utredningsområdet för Smörlyckan. Det ger hopp för delar av idrotten att kunna vara kvar.

– Vi vill att delar av nuvarande sjukhusområde och andra intilliggande områden inkluderas i det fortsatta planeringsarbetet. Vi menar att ett större utredningsområde skapar förutsättningar för att bättre möta såväl Lunds kommuns som Lunds universitets och Region Skånes intressen. Det skapar också möjlighet att studera hur delar av idrottsverksamheten kan vara kvar i området, menar Ole Kasimir.

Lunds kommun välkomnar utvecklingen av ett nytt universitetssjukhus i Lund

Efter att Region Skåne fattat sitt inriktningsbeslut påbörjas det mer formella planeringsarbetet. Det innebär bland annat fler och fördjupade utredningar och kompletterande ställningstaganden. Planering av vad som ska hända med nuvarande sjukhusområde om verksamheten flyttar dröjer.

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>