Mängden rhinovirus samt symptom på halsont minskar signifikant vid användandet av ColdZyme
Hem NYHETERFORSKNING Mängden rhinovirus samt symptom på halsont minskar signifikant vid användandet av ColdZyme

Mängden rhinovirus samt symptom på halsont minskar signifikant vid användandet av ColdZyme

Publicerat av: Redaktionen

De första resultaten från en pågående oberoende klinisk in vivo-studie vid universitetet i Kent, Storbritannien, visar att ColdZyme signifikant minskar mängden rhinovirus, den vanligaste orsaken till förkylning.

Dessutom upplevde deltagare som använde ColdZyme signifikant mindre allvarliga symptom på halsont än de som använde placebo.

Forskarna undersöker effekten av ColdZyme munspray på olika parametrar av infektioner i de övre luftvägarna, inklusive virusmängden. Detta görs i en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie, där deltagarna i övrigt lever som vanligt. Deltagarna är idrottare i uthållighetssporter som löpning, cykling och triathlon. Den färdiga studien förväntas bli klar 2024. Delresultaten har lämnats in för presentation vid en vetenskaplig konferens och är för närvarande under granskning, med förhoppningen att kunna presenteras i början av 2024.

“Data från den preliminära rapporten och delanalysen pekar på att ColdZyme är effektiv genom att signifikant minska virusmängden. Dessutom har vi sett en signifikant minskning av symptom på halsont i den grupp som behandlades med ColdZyme. Det tycks framträda skillnader vad gäller andra subjektiva data när det gäller symptom på luftvägsinfektioner, och antalet påverkade träningsdagar, som i denna fas ännu inte har nått statistisk signifikans. Trenderna är dock tydliga och vår hypotes är att många av dessa kommer att bli statistiskt signifikanta när vi når vårt mål om antalet deltagare och har samlat in mer data. Vår hypotes är att minskningarna vi sett vad gäller virusmängd i ColdZyme-gruppen kommer att sammankopplas med ett kortare infektionsförlopp och färre förlorade träningsdagar”, säger professor Glen Davison som är chef för institutionen för sport- och träningsvetenskap vid universitetet i Kent och ansvarig för forskningsstudien.

Studien är prövarinitierad, prospektiv, dubbelblind, placebokontrollerad och randomiserad. Hittills omfattar den 51 idrottare inom uthållighetssporter, indelade två grupper där den ena fått ColdZyme och den andra placebo. Deltagarna har fört en träningsdagbok samt dagligen fyllt i en enkät om symptom i de övre luftvägarna. När deltagare har upplevt symptom har de instruerats att ta svalgprover och börja använda munsprayen enligt instruktion. Studien bygger vidare på en tidigare studie från 2020 av samma forskargrupp, som visade att ColdZyme minskar varaktigheten och symptomen av förkylning hos idrottare inom uthållighetssporter.

Mängden rhinovirus samt symptom på halsont minskar signifikant vid användandet av ColdZyme“Det här är en milstolpe inte bara för oss utan för alla vuxna och barn över fyra år som kan använda ColdZyme, särskilt nu när vi går in i förkylningssäsongen. Resultaten är glädjande då munsprayen visar sig ha effekt på både virusmängd och symptom. Den trippelverkande effekt vi talar om, skydd mot förkylningsvirus, förkortat sjukdomsförlopp vid användning i tidigt stadium av infektionen och lindrandet av förkylningssymptom valideras kontinuerligt genom den här, och andra studier, och vi ser fram emot de slutgiltiga resultaten”, säger Claus Egstrand, VD för Enzymatica.

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>