Med Salesforces work.com lösning kan vaccinationsprogrammet digitaliseras

Salesforce lanserar ny teknik som möter det kommande behovet för att kunna utföra vaccinationsprogrammet mot Covid-19 i stor skala och i rätt tid.

Med Salesforces work.com lösning kan vaccinationsprogrammet digitaliseras 1Lösningen heter Work.com för vaccin och är en flexibel och molnbaserad plattform som kan hantera lager, administration, tidsbokningar, resultatuppföljning och erbjuda möjligheten att nå ut med kommunikation. För Sverige är tjänsten extra aktuell då det system som många använder för vaccinationsregistreringar (Svevac) håller på att avvecklas. Något som komplicerar vaccinationsregistreringar, uppgifter om dosnummer och vårdenhet. Detta kan i sin tur leda till försening i vaccineringen. Ett förslag från läkarkåren har varit att skapa en gemensam plattform för vaccinationsregistrering, eftersom man idag använder olika journalsystem för registrering hos olika vaccinatörer, och systemen inte kommunicerar med varandra. Här möter Salesforce upp med ett system som digitaliserar hela vaccinprogrammet.

Salesforce Sverigechef Dan Bjurman kommenterar nyheten:

— Det kommer att finnas ett stort behov av koordinering, logistikplanering och dataanalys för att genomföra och utvärdera vaccinationsprogrammet. Teknologilösningar kommer att ha en avgörande roll för att det ska kunna fungera.

— Med Salesforces väl beprövade och betrodda digitala molnlösningar kan vi hjälpa till att digitalisera hela vaccinationsprogrammet. Tekniken är anpassningsbar, skalbar och säker, och möjliggör att samla all data på en och samma plats. Det är precis det som kommer att krävas när ett vaccinationsprogram av den här kalibern ska rullas ut, förklarar Dan Bjurman.