MedicPen deltar i upphandling i Norge

MedicPen har tagit sig vidare till slutfasen i en upphandling i Norge som omfattar 29 kommuner.

Upphandlingen består av två faser varav bolaget nu går vidare in i fas två i konkurrens med två företag.

MedicPen deltar i en upphandling gällande ”Elektronisk medisineringsstøtte” i 29 norska kommuner och som leds från Larviks kommun. Upphandlingen baseras på fyra olika typer av patienter som måste ha hjälp med medicineringen, bland annat psykiskt sjuka, rörelsehindrade och äldre. MedicPen har tillsammans med vår konsortiepartner CareConsult A/S getts möjlighet att ge ett anbud inom en av patientkategorierna.

Bolaget kan inte i nuläget ge någon prognos gällande antalet patienter och hur många MedimiSmart som kan komma i fråga. De 29 kommunernas befolkning uppgår till mer än 900.000 invånare.