Världsledande forskare samlas till unik konferens om global hälsa
Hem EVENEMANG Världsledande forskare samlas till unik konferens om global hälsa

Världsledande forskare samlas till unik konferens om global hälsa

Publicerat av: Redaktionen

Den 18-19 april 2018 arrangerar Svenska Läkaresällskapet konferensen “Swedish Global Health Research Conference 2018: How can Sweden Contribute to the Sustainable Development Goals?

Världsledande forskare samlas till unik konferens om global hälsa 2From Research to Action”. Mötet samlar världsledande experter, forskare och regeringsföreträdare med målet att lyfta forskningens roll och betydelse för att nå målen i Agenda 2030.

Under de senaste årtiondena har de flesta länder i världen utvecklats i positiv riktning men trots stora framsteg kvarstår utmaningar. Klimatförändringar, migration, våld, konflikter, spridning av infektionssjukdomar och ökning av livsstilsrelaterade sjukdomar, samt överanvändning av antibiotika ställer helt nya krav på hälso- och sjukvården och samhället i stort. Vad kan Sverige göra? Hur kan vi vara med och bidra till en mer jämlik och hållbar värld?

– För att lyckas krävs det att vi vågar satsa på innovativ och tvärvetenskaplig forskning, även inom komplexa områden, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa och en av initiativtagarna till konferensen. Vi måste bli bättre på att arbeta förebyggande tillsammans med andra sektorer och ta fram bättre diagnostik, bättre mediciner och effektivare nå de med störst behov.

I september 2015 antogs ”Agenda 2030” och 17 globala mål för hållbar utveckling. Hälsa och forskning är viktiga för att uppnå målen. Med ambitiösa delmål för bland annat mödra- och barnhälsa, infektionssjukdomar, och icke-smittsamma sjukdomar, blir forskningens betydelse och roll allt mer angelägen. Hälsoutmaningarna är globala, men åtgärder måste vidtas lokalt, nationellt, och regionalt.

– För att nå de ambitiösa målen i Agenda 2030 räcker det inte med att fortsätta i samma hjulspår som tidigare, säger Tobias Alfvén. Genom att samlas och lyfta dessa frågor hoppas vi komma några steg framåt. Behoven är väldiga, men det är även möjligheterna.

Vad:

“Swedish Global Health Research Conference 2018: How can Sweden Contribute to the Sustainable Development Goals? From Research to Action”

Tid & plats:

18 – 19 april 2018, Aula Medica, Karolinska Institutet, Solna

Medverkande:

Ole Petter Ottersen, Ola Rosling, Helene Hellmark Knutsson, Agnes Binagwaho, David Nabarro, Ulrika Modéer, Hampus Holmer, Kristina Gemzell-Danielsson, Anders Nordström, Kerstin Sahlin, Sharon Fonn, Hussein Lesio, Kidanto, Nana Poku, Nobhojit Roy och Maria Teresa Bejarano.

Program & anmälan:

www.sls.se/globalhealth2018Press: Kontakta pressansvarig Agneta Davidsson Ohlson för pressackreditering och bokning av intervjuer med medverkande ur programme

Arrangör: Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Karolinska Institutet, Lunds Universitet, Linköpings Universitet, Umeå Universitet, Göteborgs Universitet, Uppsala Universitet, Örebro Universitet, Regeringen, Vetenskapsrådet, Swedish Institutet for Global Health Transformation (SIGHT), Familjen Einhorns Stiftelse med flera.

BAKGRUND

Konferensen riktar sig till alla som vill öka sin kunskap om global hälsa och bidra till att målen för Agenda 2030 uppfylls. Genom paneler med internationella och nationella experter och interaktiva workshops får deltagarna stora möjligheter att utbyta erfarenheter och skapa nätverk för fortsatt arbete.

Global hälsa är ett prioriterat område för Svenska Läkaresällskapet. Konferensen bygger på Svenska Läkaresällskapets tidigare konferenser ”Global Health Beyond 2015” samt ”Global Health Education Conference 2016”. I samband med årets möte arrangeras även Global Health Night, ett studentlett arrangemang, som är kostnadsfritt och öppet för allmänheten (föranmälan krävs).

Global hälsa integrerar kunskaper och erfarenheter från folkhälsa, medicin, epidemiologi, hälsoekonomi, miljömedicin, beteendevetenskap och antropologi. Det erbjuder en plattform för forskning, utbildning och information kring de hälsoutmaningar som världens befolkning står inför.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Investeringar i hälsa genom till exempel hälso- och sjukvårdssystem är en återinvestering i samhällets utveckling i stort. Därtill är bästa möjliga hälsa, inklusive nödvändig hälso- och sjukvård, mat, vatten, ren luft, sanitet, hygien och läkemedel, grundläggande rättigheter.

Mer om de globala målen finns här, http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>