MedicPen har levererat de första Medimi®Smart till kommuner i Danmark

MedicPen har nu levererat de första fem CE-märkta Medimi®Smart till kommuner i Danmark. Implementeringen av vårt innovativa medicinhanteringssystem tillsammans med våra samarbetspartners CareConsult A/S, Falck och ett apotek har därmed inletts. Ytterligare 95 Medimi®Smart kommer att levereras under 2018.

Bolaget har uppnått ytterligare en avgörande målsättning i och med att implementeringen av Medimi®Smart i några utvalda kommuner på Nordjylland har inletts. Ytterligare 30 ska levereras i mars samt 65 under sommaren 2018. Detta innebär att 100 Medimi®Smart ska vara i drift i slutet av 2018.

De levererade Medimi®Smart ska placeras hemma hos utvalda patienter i några Nordjylländska kommuner. Produkten kommunicerar med kommunernas vårdsystem via ett så kallat ”Flexsystem” som tillhandahålls av MedicPens samarbetspartner CareConsult A/S. Patienternas medicinintag övervakas på en av Falcks vaktcentraler där personal via telefon eller hembesök kontaktar dem som inte tar sin medicin enligt ordination. Magasinen med tabletter packas på ett apotek för att därefter levereras hem till patienterna av Falck.