Miljonorder från Sydkorea på TetraSens engångssensorer

Senzime meddelar idag att bolaget har mottagit en order på TetraSens engångssensorer från sin distributör i Sydkorea.

Miljonorder från Sydkorea på TetraSens engångssensorer 1Ordervärdet uppgår till drygt 1 MSEK och leverans kommer att ske under december.

Senzimes distributör i Sydkorea har därmed lagt sin sjätte större order sedan lanseringen i augusti 2019. I Sydkorea finns över 3 000 sjukhus och i landet utförs årligen omkring 700 000 operationer där narkos sker med hjälp av muskelavslappnande läkemedel. Bolaget förväntar sig även att Sydkoreas statliga ersättningssystem kommer att omfatta denna typ av engångssensorer under 2021.

Pia Renaudin, VD för Senzime, säger: ”I takt med att vi levererar fler och fler system till våra kunder så kommer andelen TetraSens engångselektroder att utgöra en större del av våra intäkter vilket framgår av vår affärsmodell”.

TetraGraph är ett unikt digitalt system som mäter förekomsten och djupet av neuromuskulär blockad för att läkaren ska kunna avgöra korrekt dosering av läkemedel samt bedöma när patienten är redo att andas på egen hand utan risk för komplikationer. Förutom i Sydkorea har Senzime inlett försäljning av TetraGraph i Japan, Australien, Europa och USA.