MinFam – framtidens journalföringsprogram inom öppen journalföring

Webuild utökar sin produktflora i och med lanseringen av MinFam, sedan tidigare finns Riddarens vårdcentral och Hylios Care.

Webuild syftar till digitalisering och automatisering av tjänster inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorgssektorn.MinFam – framtidens journalföringsprogram inom öppen journalföring 1

MinFam är ett journalföringssystem riktad mot verksamheter inom HVB, konsulentstödd verksamhet, familjehem/jourhem och LSS. MinFam erbjuder utöver traditionell journalföring även
ekonomihantering, säkring av dokument samt möjliggör insyn för placerande myndigheter i deras samarbete med privata aktörer.

Vi inom Webuild upplevde under hösten 2015 att det saknades en effektiv plattform för verksamheter inom vård och omsorgssektorn. Något som även bekräftades när företag inom sektorn som tog kontakt med oss om vi hade en användarvänlig lösning” – säger Hammad Alsaaid VD för Webuild

I samarbete med företag inom vård och omsorg, sakkunniga och beslutsfattare utvecklades och testades MinFam under vintern 2015 och våren 2016 lanserades plattformen och trots den korta tiden på marknaden har mottagandet varit god.

Vi ville skapa ett stringent system med fokus på användarvänlighet och effektivitet, utöver det ville vi även ha ett system som hjälper verksamheterna att trygga sin verksamhet genom att påvisa om viktiga dokument saknas. I våra möten med nya användare känner vi att vi lyckats, mottagandet har varit överväldigande positivt men vi är inte nöjda utan fortsätter att utvecklas tillsammans med befintliga kunder.” – fortsätter Hammad Alsaaid

Post Comment