MP förslag: En graviditet – en barnmorska
Hem NYHETER MP förslag: En graviditet – en barnmorska

MP förslag: En graviditet – en barnmorska

Publicerat av: Redaktionen

Ingen kvinna ska behöva känna oro för sin förlossning.

MP förslag: En graviditet – en barnmorska 1

Varannan ung skåning är orolig för hur förlossningsvården fungerar, visar en ny opinionsundersökning.

Det är målet när Miljöpartiet i Skåne nu föreslår en rad satsningar för förlossningsvården under kommande mandatperiod. Kvinnor ska kunna få samma barnmorska genom graviditet, förlossning och eftervård. En nollvision när det gäller bristningar och mål om att ingen kvinna ofrivilligt ska hänvisas till annat sjukhus än det valda, finns bland förslagen.

Att föda barn är en unik upplevelse. Ingen födsel är den andra lik och för många kvinnor är förlossningen en av de starkaste upplevelserna i livet. Men tyvärr är det som borde förknippas med glädje och trygghet för många kvinnor en orsak till oro och ångest. Upplevelsen och det som händer när barnet föds har en avgörande betydelse för kvinnas framtida välbefinnande. En dålig förlossningsupplevelse kan leda till förlossningsdepression och framtida förlossningsrädslor, precis som en stressad förlossning lättare leder till förlossningsskador.

Bemanningen är a och o för att minska antalet bristningar och andra förlossningsskador.

– Kvinnor som föder barn känner många gånger att ingen lyssnar på deras oro, smärta eller problem. Vi politiker måste lyssna och ta det på stort allvar, men också komma med konkreta förslag för att minska oron. Ingen ska behöva avstå från att bli förälder på grund av rädsla, säger regionråd Mätta Ivarsson (MP).

Nollvision kring förlossningsskador

Modellen med en barnmorska per graviditet för kvinnor med förlossningsrädsla har ännu inte slagit igenom stort i Sverige, men är populärare och mer utbredd ibland annat Danmark, England och Nederländerna.

– Det kan vid en första anblick se ut som ett kostsamt arbetssätt, men forskningen har visat på stora ekonomiska vinster med en mer sammanhållen vårdkedja med en känd barnmorska under förlossningen. Bland annat visar studier att det blir färre kejsarsnitt, färre ryggbedövningar, färre klipp, färre gånger sugklocka används och färre prematura förlossningar, samtidigt som fler kvinnor med förlossningsrädsla får hjälp, säger Fredrik Hanell (MP) ordförande i Miljöpartiet i Skåne och regionfullmäktigekandidat.

Miljöpartiet i Region Skåne vill införa en nollvision kring förlossningsskador. De bristningar och förlossningsskador som trots allt uppstår ska alltid följas upp tillsammans med andra typer av skador relaterade till graviditeten.

– Vi vill också öka möjligheten till fler och tidigare uppföljningsbesök efter förlossningar. Dessutom vill vi göra det enklare för kvinnor att få samtalskontakt efter förlossningen, särskilt om den varit traumatisk. Erbjudandet bör finnas under ett antal år efter förlossningen. När behovet av hjälp uppstår ska hjälp finnas. Ingen kvinna ska falla genom skyddsnätet, säger Mätta Ivarsson.

Opinionsundersökning visar på oro

Region Skåne har kommit relativt långt. Andelen allvarliga bristningar minskar, liksom hänvisningarna till andra sjukhus. Trots det är oron för hur den svenska förlossningsvården fungerar fortfarande hög. Enligt en ny opinionsundersökning som analysföretaget Gfk Norm utfört på uppdrag av Miljöpartiet i Region Skåne och där 2002 personer tillfrågats, är över hälften av skåningarna i åldern 18-45 år orolig för hur den skånska förlossningsvården fungerar. (18 procent är väldigt oroliga och 33 procent är ganska oroliga). Bland de oroliga svarar hela 10 procent att oron lett till att de är mindre intresserade av att skaffa barn generellt och 21 procent att de fortfarande vill skaffa barn men inte på Region Skånes verksamheter.

– Att varannan ung skåning är orolig för hur förlossningsvården fungerar är inte acceptabelt. Miljöpartiet i Skåne vill sätta den födande kvinnan i centrum. Det är dags att lyssna på de många kvinnor som drabbas av förlossningsskador och förlossningsdepressioner. Vi vill därför att Region Skåne genomför dialoger med patientorganisationer för ökat fokus på den gravida och nyförlösta kvinnan. Med ökad valfrihet och fler möjligheter att anpassa vården efter den enskildas behov ska ingen kvinna behöva kämpa för att få rätt till hjälp. Det är en jämlikhetsfråga, säger Mätta Ivarsson.

– Vården behöver i större utsträckning involvera kvinnorna och deras partner och ta tillvara deras synpunkter och förslag, säger Fredrik Hanell.

FAKTA/Miljöpartiet i Skånes förslag under nästa mandatperiod, i korthet

  • Ökad bemanning inom förlossningsvården – målet är att en barnmorska ska hantera en förlossning åt gången
  • Inför en förlossningsgaranti – i slutet av nästa mandatperiod ska inga ofrivilliga hänvisningar ske. Ingen kvinna ska ofrivilligt hänvisas till anat sjukhus än det hon valt
  • Starta pilotprojekt kring ”En graviditet – en barnmorska” för att minska risken för framtida förlossningsdepressioner och komplikationer under förlossningen
  • Inför en nollvision kring förlossningsskador
  • Familje-BB på alla förlossningssjukhus
    Region Skåne bygger upp en särskild verksamhet för BB vård i hemmet för den som själv väljer att åka hem inom 72 timmar med aktivt stöd, daglig telefonkontakt och hembesök vid behov
  • Fler uppföljningsbesök för att tidigare upptäcka förlossningsskador och övriga graviditetsrelaterade skador
  • HBTQ-certifiera hela förlossningsvården
  • Erbjud utbildade doulor och kulturdoulor för kvinnor med behov av extra stöd under förlossningen

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>