Naprapat bakom ledande forskning inom idrottsmedicin

Martin Asker, leg. naprapat, forskare vid Karolinska Institutet och lärare vid Naprapathögskolan, publicerar studie i en av världens högst rankade tidskrifter inom idrottsmedicin – British Journal of Sports Medicine.

Naprapat Martin Asker

Tidigare i dagarna publicerades artikeln ”Risk factors for, and prevention of, shoulder injuries in overhead sports: a systematic review with best-evidence synthesis” i den högt rankade vetenskapliga tidskriften British Journal of Sports Medicine.

Artikeln är en systematisk review med syftet att undersöka riskfaktor och preventiva insatser för axelskador hos overhead-idrottare såsom handbollsspelare, tennisspelare och volleybollspelare.

Sammanfattningsvis så fann man att evidensen för riskfaktorer för axelskador hos overhead-idrottare är begränsad och de flesta studier hade undersökt icke modifierbara faktorer. Vidare såg man att det finns tendenser till att skadeförebyggande träning för skuldra hos handbollsspelare har effekt.

Bakom studien står naprapaterna Martin Asker, Eva Skillgate, Fredrik Johansson och Ulrika Tranaeus samtliga verksamma vid Karolinska Institutet och lärare vid Naprapathögskolan. Övriga författare är Hannah Brooks (Karolinska Institutet), Lena Holm (Karolinska Institutet) och Markus Waldén (Linköpings Universitet).