Norrbotten blir först ut i landet med samordnad individuell plan på nätet via 1177

Nu kan patienterna i Norrbotten själva få tillgång till sin samordnade individuella plan (SIP) genom e-hälsoplattformen 1177, ”Journalen”.

Norrbotten blir först ut i landet med samordnad individuell plan på nätet via 1177 1Projektet är en del av den digitala omställningen som ska skapa större delaktighet i vården för medborgaren.

Den nya tjänsten är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Luleå Tekniska Universitet och IT-bolaget Tieto som har pågått sedan 2016.

Projektet Min plan, som är delfinansierat via EU:s strukturfonder, syftar till att stärka den enskildes delaktighet i sin vård, stöd och omsorg och att nå en ökad följsamhet till processerna för upprättande av samordnad individuell plan (SIP) både vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som i öppenvård. Detta har möjliggjorts genom att utveckla och implementera en ny arbetsprocess, välfärdsteknologi samt Tietos processanpassade IT-stöd utifrån ny lagstiftning (2018) – ”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”.

Projektet har, tillsammans med Tieto, utvecklat IT-stödet så att upprättad SIP kan publiceras på den nationella e-hälso plattformen 1177 ”Journalen”.

Norrbotten blir därmed först ut i landet att kunna erbjuda regionens medborgare åtkomst till denna vård- och omsorgsinformation.

– Anhöriga vi mött har påtalat vikten för dem och den enskilde att ha tillgång till planen för att känna trygghet och veta vem som ansvarar för vad i vården och omsorgen, säger Karin Sundström, projektledare Norrbottens Kommuner.

– Vi ser att samarbetet med Tieto har varit väldigt fruktsamt och det är med stor glädje vi nu kan erbjuda den enskilde en ökad delaktighet i sin vård, stöd och omsorg genom att tillgängliggöra planen på 1177 Journalen. Att vi dessutom är först i Sverige med att kunna erbjuda denna lösning ger inspiration och energi för fortsatta innovativa lösningar i samverkan, säger Sofi Nordmark, fil Dr, Leg sjuksköterska, projektledare Min plan, Region Norrbotten.

En annan fördel av ny IT-baserad arbetsprocess är en minskning av antalet utskrivningsklara patienter som legat kvar på sjukhusen. Under 2017 var antalet utskrivningsklara patienter 1 700 per månad och har nu under 2018 minskat till 700 per månad vilket innebär att regionen nu placerat sig bland de främsta regionerna i Sverige. Patientens delaktighet i det samordnade planeringsmötet har ökat från 50 procent under 2017 till 80 procent under 2018.