Ny hälsoportal för män ska råda bot på informationsbrist

Genom alla tider har mannen uppfattats som stark och uthållig.

Ny hälsoportal för män ska råda bot på informationsbrist 1Detta har lett till att det är svårare för män att tala om, och själva reflektera över, sin egen hälsa. För att vända denna trend lanseras nu hälsoportalen manshälsafördig.se, en källa till kunskap om, och för, mannen.

För att mannen ska hålla sig så frisk som möjligt finns det mycket han kan göra själv. En lagom och varierad kost samt regelbunden motion kan motverka övervikt, vilken i sin tur annars kan leda till en rad följdsjukdomar. Män som drar ner på sin alkohol -och tobakskonsumtion belönas också med en bättre hälsa längre upp i åren. Vanliga tillstånd som annars kan drabba män är övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar, testosteronbrist, prostatabesvär och erektionsproblem.

Tyvärr finns det idag en stor brist på tillgänglig information om vad som händer i kroppen och knoppen hos män i alla åldrar.

T.ex. ger en svensk Googlesökning på “manshälsa” bara 1 750 träffar, att jämföra med en sökning på “kvinnohälsa”, som ger 103 000. Trenden är densamma i alla nordiska länder. Statistik från SCB visar även att färre män än kvinnor söker efter hälsoinformation på nätet.

–Vi som arbetar med manshälsa på daglig basis har sett att det finns en ojämlikhet i tillgänglig hälsoinformation riktad till män jämfört med kvinnor. Det är i sin tur kopplat till att många män är mindre benägna att tala om hur de mår. Därför väljer vi nu att gå i bräschen och lanserar hälsoportalen manhälsafördig.se; för alla män som söker information om sin hälsa och för alla andra som inte ens visste om att de borde göra det, säger Per-Olof Nilsson, Managing Director, Besins Healthcare Nordics.