Nya real-world data visar på signifikant bättre effektivitet hos patienter behandlade med Elocta jämfört med faktor VIII-koncentrat med standardhalveringstid
Hem HÄLSA Nya real-world data nu visar på signifikant bättre effektivitet hos patienter behandlade med Elocta jämfört med faktor VIII-koncentrat med standardhalveringstid

Nya real-world data nu visar på signifikant bättre effektivitet hos patienter behandlade med Elocta jämfört med faktor VIII-koncentrat med standardhalveringstid

Publicerat av: Redaktionen

 Årlig blödningsfrekvens (ABR), injektionsfrekvens och faktorförbrukning var signifikant lägre jämfört med FVIII-profylax med standardhalveringstid (SHL)

Resultaten visar signifikant bättre profylaktisk effektivitet med Elocta jämfört med faktor VIII-koncentrat med standardhalveringstid (SHL FVIII) vid användning i klinisk rutinverksamhet

A-SURE är den största prospektiva, icke-interventionsstudie om effektivitet av faktorbehandling med förlängd halveringstid vid hemofili A, och som direkt jämför Elocta med SHL-faktorkoncentrat

Positiva resultat från A-SURE-studien presenterades vid International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) 30:e kongress i London. Resultaten visar förbättrad profylaktisk effekt hos patienter behandlade med Elocta (efmoroctocog alfa) jämfört med en matchad behandlingsgrupp på SHL FVIII. A-SURE var en 24-månaders prospektiv, icke-interventions-, europeisk multicenterstudie med över 350 deltagare vid 45 studiekliniker och är den största direkt jämförande studien hos personer med hemofili A. Resultaten presenterades muntligt av professor Johannes Oldenburg, huvudprövare för studien.

”Resultaten visar att Elocta är signifikant bättre än SHL FVIII-behandlingar avseende samtliga tre primära effektivitetsmått”, säger professor Johannes Oldenburg, Director för Institute of Experimental Haematology and Transfusion Medicine och Haemophilia Centre vid universitetskliniken i Bonn, Tyskland. ”Dessutom är den direkt jämförande prospektiva studiedesignen av A-SURE i klinisk rutinverksamhet unik inom hemofili och ger ett nytt och robust bidrag för att kunna fatta trygga evidensbaserade behandlingsbeslut. ”

A-SURE-studien utformades med en matchad kontrollgrupp i en prospektiv observationsstudie i klinisk vardag vilket gav välbalanserade och jämförbara studiegrupper (Elocta vs SHL FVIII). Medianåldern var 24,0 (Interquartile range (IQR) 12 – 41) år respektive 25,5 (IQR 12 – 41) år. Nästan alla patienter hade svår hemofili (94,1 % respektive 97,1 %) och alla patienter hade varit på profylax med en FVIII produkt i minst 12 månader innan de inkluderades i studien. Resultaten visade statistiskt signifikanta förbättringar av samtliga tre primära effektivitetsmått; medelvärden ABR (1,5 vs 2,3), årlig injektionsfrekvens (114 vs 169) och årlig FVIII-konsumtion (243 000 vs 289 000 IE) för deltagare som behandlades med Elocta jämfört med SHL FVIII under den prospektiva perioden om 24 månader. Elocta tolererades väl, i överensstämmelse med den etablerade säkerhetsprofilen. Ingen utveckling av inhibitorer observerades, inklusive hos patienter med tidigare historik av inhibitorer.

Nya real-world data visar på signifikant bättre effektivitet hos patienter behandlade med Elocta jämfört med faktor VIII-koncentrat med standardhalveringstid”Dessa nya data bidrar till att ytterligare stärka den redan omfattande evidensen för Eloctas potential att förbättra skyddet för personer med hemofili A”, säger Anders Ullman, Head of R&D och Chief Medical Officer på Sobi. ”Vi är fokuserade på att kontinuerligt stärka evidensen för behandling av hemofili genom kliniska data och behandlingsresultat i den kliniska rutinverksamheten.”

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>