“Prevention är ett viktigt verktyg i arbetet med hållbar utveckling”
Hem KRÖNIKA ”Prevention är ett viktigt verktyg i arbetet med hållbar utveckling”

”Prevention är ett viktigt verktyg i arbetet med hållbar utveckling”

Publicerat av: Redaktionen

Med ett ökat fokus på preventiva hälsoinsatser skulle mycket vara vunnet.

“Prevention är ett viktigt verktyg i arbetet med hållbar utveckling”

Vaccinationer är ett exempel på förebyggande insatser som minskar infektionstrycket i samhället, skriver Bengt Mattson i en krönika.

Och det räcker inte med de gamla klassiska rekommendationerna att ”motionera mer, äta nyttigare och sluta röka”.

Att fullt ut använda vacciner för att förebygga ohälsa ger vinster för både individ och samhälle och det inom fler områden än vad man kan tro vid första ögonkastet, skriver Lifs hållbarhetsexpert Bengt Mattson.

I min förra hållbarhetskrönika som handlade om antibiotikaresistsensutmaningen lovade jag att nu i april – i samband med World Immunization Week och European Immunization Week – återkomma till ämnet vaccinationer som ett exempel på förebyggande insatser som minskar infektionstrycket i samhället. Med ett ökat fokus på prevention finns enormt mycket att vinna, inte bara på hälso- och sjukvårdsområdet.

Ett perspektiv på vikten av förebyggande insatser som jag fick tidigt i mitt yrkesliv var ”planerat förebyggande underhåll”. Jag jobbade tillsammans med teknik- och underhållsavdelningen på dåvarande Pharmacias anläggningar i Stockholm och Uppsala. Medarbetarna visade ett fantastiskt ansvarstagande vad gällde utrustningen i fabrikerna. Det förebyggande underhållet planerades in i minsta detalj för att tillförsäkra att utrustningen hela tiden fungerade som avsett. Tänk om vi alla tog hand om våra privata och gemensamma tillgångar, samt varandra, på motsvarande sätt. Livslängden skulle öka radikalt och vi skulle lägga ”slit-och-släng-samhället” bakom oss.

Vaccinationer förebygger ohälsa livet igenom
Vi vet ju att saker och ting håller längre om man vårdar dem ömt och förebygger problem. Men ändå slarvar vi väl alla av och till med det planerade, förebyggande underhållet. Och det gäller inte bara våra saker utan kanske även ”kropp, knopp och själ”. Det skulle vara mycket värdefullt om vi både på det personliga planet och på samhällsnivå lade större fokus på förebyggande insatser, det vill säga prevention. Och det räcker inte med de gamla klassiska rekommendationerna att ”motionera mer, äta nyttigare och sluta röka”. Vi bör dessutom fullt ut mobilisera de möjligheter som finns att förebygga ohälsa med hjälp av vacciner och därigenom minska infektionstrycket i samhället.

Detta är mer aktuellt än någonsin i och med den pågående pandemin. Och extra stort fokus lägger världshälsoorganisationen WHO samt dess europeiska gren WHO European Region på att sprida information om vikten och värdet av vacciner globalt under World Immunization Week respektive European Immunization Week sista veckan i april. I år uppvisar man många exempel på hur vaccinationer skapar god hälsa och välbefinnande genom hela livet. Och ”god hälsa och välbefinnande” är ju som ni säkert vet hållbarhetsmål nummer tre i Agenda 2030.

Uppenbara kopplingar mellan god hälsa och andra hållbarhetsmål
Om ni har läst mina tidigare hållbarhetskrönikor eller hört mig samtala om Agenda 2030 i något sammanhang torde det inte komma som en överraskning att det ofta är just mål nummer tre om god hälsa och välbefinnande som lyfts när hälso- och sjukvårdssektorn – där läkemedelsindustrin är en del – diskuterar de globala målen. Men samtidigt står det klart att många, om inte alla, andra mål är nära kopplade till det.

God hälsa och välbefinnande kan inte uppnås om vi inte samtidigt lyckas eliminera fattigdom och hunger, säkerställa jämställdhet och tillgång till god utbildning, rent vatten och sanitet samt skapa hållbara energilösningar anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (sju av de sjutton globala hållbarhetsmålen) – för att bara nämna några uppenbara kopplingar och ömsesidiga beroenden på området social hållbarhet. Och jag misstänker att ni alla också ser att prevention, det vill säga förebyggande insatser, är en viktig komponent inom alla dessa områden.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>