e health digitale zorg
Hem NYHETERE-HÄLSA Att Sverige ska bli världsbäst på e-hälsa är inte en teknisk utmaning

Att Sverige ska bli världsbäst på e-hälsa är inte en teknisk utmaning

Publicerat av: Redaktionen

Sverige har en vision om att år 2025 vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.

Om denna vision ska kunna realiseras krävs det att vi tar till vara på och fortsätter utveckla vår förmåga till nytänkande – från idégenerering till implementation.

Att skapa förutsättningar för nytänkande är inte en fråga om teknik, utan om förhållningssätt, förmåga att tänka annorlunda och mod att prova nya lösningar. Det är också grunden för att kunna ta till oss ytterligare fakta och insikter genom vilka vi kan frigöra oss från invanda sanningar och olika former av bias, både på individ- och organisatorisk nivå. Därmed kan vi skapa förutsättningar för innovation och utveckling.

Det finns utan tvivel en fantastisk kompetens inom vård, hälsa och omsorg i Sverige; såväl kliniskt som strategiskt. Utifrån vetenskap och beprövade erfarenheter har vi insikter som väl belyser vårdens behov och komplexitet. Sverige har vidare en hög grad av IT-mognad, tekniska innovationer och digitaliserade processer för att säkerställa effektiva flöden och uppföljningar.

Trots detta har Vårdsverige stora utmaningar som är svåra att komma åt och där meningarna ofta går isär. Eftersom det i grunden inte handlar om inkompetens, tekniska förutsättningar eller bristande insikter, vad handlar det om då? Kan vi bli bättre rustade för att hantera nya uppkommande händelser och nya behov som det bär med sig, som exempelvis nu med Covid-19? Kan vi skapa ett förhållningssätt som ger oss möjlighet att tänka ännu friare och agera med nya adekvata arbetssätt som alla kan sluta upp kring?

Vad kan hjälpa oss att agera på dessa problem?
Specialistkompetens, tekniska förutsättningar samt ovedersägliga data och fakta lägger en värdefull grund för utveckling och förbättringsarbete, men det räcker inte. Det krävs också öppenhet, förmåga och mod att koppla samman delarna för att kunna tänka nytt och också agera på det.

Tar vi Covid-19 exempelvis så är det vetenskapligt känt att pandemier kommer och går, att de tenderar att bli vanligare och att de i vår moderna värld sprids allt snabbare. Kanske hade vi med en ännu bättre faktaunderbyggnad och ett upparbetat förhållningssätt och förmåga till disruptivt tänkande snabbare kunnat enas i frågor som till exempel: Hur kommer vi i Sverige att drabbas? Hur bra smittspårning har vi? Hur stor risk finns det för en andra och tredje våg? Kanske hade sådana förmågor kunnat hjälpa oss att tänka utanför befintligt paradigm och gamla invanda sanningar.

Hur möjliggör vi disruptiv utveckling inom hälsa?
Utveckling handlar i stor utsträckning om förmågan att koppla samman olika delar till nya storheter, att se och förstå teknik, data och beteenden på nya sätt, och därigenom skapa nytänkande. Detta är något som det kan skapas förutsättningar för.

I uppdrag som vi genom åren haft på Sopra Steria har vi sett hur olika verktyg och kompetenser ofta kan bidra till just detta. Genom att kombinera tvärfunktionella kompetenser från till exempel Experience design, förändringsledning, avancerad dataanalys, och tekniskt kunnande, och facilitera dessa i agila format kan vi skapa oss en förmåga, nyfikenhet och skicklighet, att faktiskt se och agera på förändrade behov och ändrade förutsättningar. Vi kan till och med skapa oss ett strukturellt stöd för att stimulera en sådan förmåga och handlingsberedskap.

Öppenhet, transparens och flexibilitet är ledord för såväl tekniska lösningar som organisatoriska principer när det kommer till innovation och utveckling. En första temperaturmätare kan vara att ställa frågan hur mycket ens organisation använder sig av och tänker kring termer som exempel öppen data, flexibla plattformar, avancerad dataanalys och systemtänkande.

anders carlsson sopra steria 002

Anders Carlsson, Sector Director Health på Sopra Steria.

Ska Sverige vara bäst på e-hälsa 2025 krävs det att vi tar till vara på och utvecklar vår förmåga till nytänkande, och det avser hela processen från idégenerering till implementation. Att skapa förutsättningar för nytänkande är i grunden inte en fråga om teknik, utan om förhållningssätt, förmåga att tänka annorlunda och mod att prova nya lösningar. Detta får i sin tur ofta en konkret återverkan på det tekniska planet.

I Vårdsverige har en del av den disruptiva förflyttningen under Covid-19 varit något så basalt som operativ samverkan mellan myndigheter och mellan regioner. Detta kan i nästa steg medföra nya lagar och regelverk som kan möjliggöra för myndigheter att kommunicera med varandra över nuvarande sekretessgränser. Som i sin tur kan möjliggöra nya tekniska lösningar som skapar en sömlös erfarenhet för patienten och anhöriga.

Anders Carlsson, Sector Director Health på Sopra Steria.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>