Projekt inom mobila trygghetslarm

Nu har vi kommit en bit på väg med vårt pilotprojekt inom mobila trygghetslarm.

Projekt inom mobila trygghetslarm

För att kommunens äldre ska kunna bibehålla en aktiv, självständig och trygg vardag håller vi, tillsammans med Salus Mea och Foxway Group, på att införa mobila trygghetslarm.

Inom kort hoppas vi kunna erbjuda detta till ett begränsat antal personer som vill vara med och prova.
För att sprida budskapet och skapa en förståelse för vad mobila larm kan innebära för skillnad så har vi valt att skapa en film.