Region Västmanland inför SMS-livräddning

Den 16 oktober startar rekryteringen till SMS-livräddning – ett nytt system i Västmanland och Sörmland för att larma frivilliga livräddare till ett misstänkt hjärtstopp.

– SMS-livräddning är ett sätt att engagera invånare som lärt sig hjärt- och lungräddning för att rädda liv. Systemet ersätter inte ambulans och räddningstjänst utan är en komplettering, säger regionrådet Kenneth Östberg (S).

SMS-livräddning innebär att invånare som genomgått en utbildning i hjärt-lungräddning, HLR, kan registrera sig som SMS-livräddare via en app i sin mobiltelefon.

Om ett misstänkt hjärtstopp inträffar i deras närhet (inom 500 meter) skickas en förfrågan ut av Sjukvårdens larmcentral. Tackar SMS-livräddaren ja guidar appen denne antingen direkt till hjärtstoppet för att påbörja hjärt-lungräddning eller förbi närmsta hjärtstartare.

Samtidigt utgår larm till ambulans och vid behov till räddningstjänsten.

Införandet av SMS-livräddning görs gemensamt av Region Västmanland och Landstinget Sörmland.

Startskottet går den tisdagen den 16 oktober, på Hjärtstartardagen, med en informations- och rekryteringskampanj.

– Då kommer representanter att finnas i entréerna på våra akutsjukhus i Västerås och köping för att informera personal och allmänhet om projektet. Det kommer även finnas möjlighet att prova på HLR på en övningsdocka, berättar projektledaren Lars-Erik Hedin.

Om allt går som planerat ska systemet med SMS-livräddning kunna starta den 30 november 2018.